lørdag, oktober 19, 2019
Nettbanner extra malvik

Eiendomsskatt er politisk latskap

ValgPod: Miljøpartiet De Grønne

Kjære velger

Skill mellom sak og person

ValgPod: Høyre

Hoseth blir ny ordfører

Matjord og jordvern

Valgdebatt i Bruket

Det er i fellesskap vi oppnår resultater.

Sentrumsplan for Vikhammer

Rødt- et annerledes parti

ValgPod: Sosialistisk Venstreparti

En god inkluderingstanke

FørValgPodkast

Hør hva partiene mener

Slik stemte Malvik

Må fjerne kommunevåpenet umiddelbart

Over 2000 har stemt

Fra i dag kan du stemme flere plasser

Hold barnetrygda utenfor sosialhjelpa

Avskaff eiendomsskatten i Malvik kommune

ValgPod: Rødt