Malvik en «JA-kommune»

0

De to flikk flest stemmer

0

ValgPod: Venstre

0

En verdig alderdom

0

Slik stemte Malvik

0

Eiendomsskatt er politisk latskap

0

Kjære velger

0

Hoseth blir ny ordfører

0

ValgPod: Fremskrittspartiet

0

Hør hva partiene mener

0

Matjord og jordvern

0

Skill mellom sak og person

0

En god inkluderingstanke

0

ValgPod: Miljøpartiet De Grønne

0

SP fosser fram i Malvik

0

ValgPod: Høyre

0

Vi må vise handlekraft

0