lørdag, oktober 19, 2019
Nettbanner extra malvik

Malvik en «JA-kommune»

Må fjerne kommunevåpenet umiddelbart

Hør hva partiene mener

Valgdebatt i Bruket

Rødt- et annerledes parti

ValgPod: Arbeiderpartiet

Knusende AP-seier i skolevalget

Sentrumsplan for Vikhammer

Over 2000 har stemt

ValgPod: Fremskrittspartiet

ValgPod: Høyre

Hold barnetrygda utenfor sosialhjelpa

En god inkluderingstanke

Fra i dag kan du stemme flere plasser

Er du klar for et bedre Malvik?

ValgPod: Miljøpartiet De Grønne

En verdig alderdom

ValgPod: Pensjonistpartiet

Vi må vise handlekraft

Det er i fellesskap vi oppnår resultater.

Avskaff eiendomsskatten i Malvik kommune