onsdag, september 28, 2022
HjemPressemeldingerNy aksjon for vern av kornjorda

Ny aksjon for vern av kornjorda

Samtidig som alle verdens kontinenter rammes av tørke og det store kornkammerlandet Ukraina er i krig foregår det storstilt nedbygging av verdifull kornjord i Trøndelag, skriver Sør-Trøndelag Bonde -og Småbrukarlag i en pressemelding.

Tirsdag 13. seotember arrangeres det en aksjon for å markere motstanden mot dette ved Leistad på Vikhammer.

-FNs generalsekretær har oppfordret verdens nasjoner til å ta vare på matjorda og sikre matproduksjonen slik at landene kan brødfø egen befolkning. I Trøndelag blir dekar etter dekar med verdifull gammel fruktbar kulturjord ødelagt med veibygging, boligbygg og næringsutvikling.

-Alle omdisponeringer av kornjord går til gode og viktige samfunnsformål, men slik situasjonen er nå, med krig og et klima ute av kontroll, er det nødvendig å endre måten en prioriterer på. Å ta vare på matjord, kornjord spesielt, må være førsteprioritet. Det er naivt å tro at vi kan kjøpe oss ut av situasjonen den dagen verden har altfor lite mat.*

-Kornjorda er i hovedsak gammel kulturjord som har vært dyrka i hundrevis av år. Den har et betydelig større avlingspotensiale enn nydyrka jord. Å nydyrke jord for så å lage et tilsvarende godt matjordlag tar minst 1000 år. Kornjorda vår er dermed uerstattelig og må regnes som en ikkefornybar ressurs.

En dekar kornjord kan gi om lag 3000 brød hvert eneste år framover, anslagsvis årsbehovet til 10 familier. Tilsvarende for potet vil være om lag 2000 kilo poteter per dekar, nok til å forsyne 125 personer i året med poteter. Vel og merke ved ansvarlig dyrking og forvaltning av kornjorda.

-I Norge er rundt 3 % av landarealene dyrka jord, bare en tredel av dette er dyrka jord som ligger i en klimasone og har en slik kvalitet at det muliggjør dyrking av korn. Det øvrige arealet er i hovedsak egnet for grasproduksjon. I Trøndelag har vi fremdeles mye god kornjord å ta vare på, men den er truet av omdisponering til andre samfunnsformål, skriver de i pressemeldingen.

Vis at du bryr deg om matvaresikkerhet for de som lever nå og for kommende generasjoner! Møt opp på Aksjon vern kornjorda 13.september 16.30.

Du kan lese mer om aksjonen på gruppas facebookevent.

*I 2021 var selvforsyningsgraden på om lag 40 %, og den har gått nedover de siste årene

Arrangør er Sør-Trøndelag Bonde -og Småbrukarlag med støtte fra NNN avd. 10 og Jordvern Trøndelag, en allianse der flere organisasjoner er med, blant annet LO i Trondheim og omegn, Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget, Naturvernforbundet, Fremtiden i våre hender, Bondeungdomslaget, Bondekvinnelaget, Økolaget.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW