torsdag, oktober 6, 2022
HjemPressemeldingerDenne kreftformen kan utryddes – men mange gruer seg for sjekken 

Denne kreftformen kan utryddes – men mange gruer seg for sjekken 

Pressemelding fra Keftforeningen: Hvert år får rundt 350 norske kvinner diagnosen livmorhalskreft, og 70 dør av sykdommen. 6 av 10 som får livmorhalskreft har ikke fulgt livmorhalsprogrammet. Noen av dem tenker kanskje at anbefalingen ikke gjelder dem, men budskapet er enkelt: Alle som har livmorhals, kan få livmorhalskreft – uavhengig av alder og seksuell praksis. 

– For de aller fleste er en ekstra påminnelse nok. For mange holder det å høre at undersøkelsen er smertefri og raskt unnagjort. Men for noen er vanskeligere enn som så, sier Tom Anders Stenbro, distriktssjef i Kreftforeningen Midt-Norge. 

På spørsmål oppgir kvinner svært ulike årsaker til hvorfor de ikke følger livmorhalsprogrammet: Det er fort gjort å glemme, de opplever selve undersøkelsen som ubehagelig, de har så mange helseplager at de ikke vil bry legen med enda en undersøkelse, – og motsatt: De synes denne enkle undersøkelsen er for liten grunn til å gå til lege.  

Livreddende screening

Målet med årets #sjekkdeg-kampanjen er å hjelpe de som synes det er ekstra utfordrende å ta celleprøve. 

– I arbeidet med kampanjen har vi snakket med kvinner som har utsatt livmorhalsprøven i årevis. En av dem gikk til psykolog for å få hjelp til å takle frykten for svaret undersøkelsen kunne gi. Vi har samarbeidet med ressurssentre for overgrepsutsatte, og vi har spurt leger hva som skal til for å møte disse kvinnene på en god måte. Håpet vårt er at årets #sjekkdeg-kampanje kan inspirere til at leger og pasienter sammen vil finne måter som gjør at 10 av 10 vil følge dette livreddende screeningprogrammet, sier Stenbro. 

Samtalekort til legen

Dersom alle sjekker seg hvert tredje år når innkallingsbrevet kommer, kan celleforandringer oppdages før de utvikler seg til kreft. Livmorhalskreft er en av få kreftformer som kan forebygges. 

– Det er nok ingen som synes det er lystbetont å ta en gynekologisk undersøkelse. Men det skal være mulig å legge til rette for at undersøkelsen blir så lite ubehagelig som mulig. Uansett hvilke erfaringer pasienten har med seg. 

Nå vil han oppmuntre til åpenhet og god dialog, fordi det kan være så avgjørende for å få tatt prøven. I forkant av årets kampanje har alle landets legekontor mottatt materiale som er ment som samtalestartere. Blant annet er det laget et #sjekkdeg-kort, der pasienter kan krysse av for ulike hensyn de har behov for at legen tar. 

– Leger kan legge godt til rette og ta ekstra hensyn, men trenger å være klar over hva eventuelle utfordringer handler om for den enkelte. Nå håper vi å inspirere både pasienter og leger til å snakke om hvordan denne sjekken, som er en rutineundersøkelse for leger, kan oppleves som nettopp det for pasientene også. 

Forventer færre livmorhalskreft-tilfeller

Leder for Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret, gynekolog Ameli Tropé, gleder seg over disse små, men viktige grepene. 

– Vi har ingen å miste, og ønsker å få med absolutt alle kvinner i alderen 25 til 69 år, sier hun. 

200 000 kvinner i Norge har ikke tatt livmorhalsprøve på ti år eller mer.  

De første kvinnene som fikk tilbud om HPV-vaksine som del av barnevaksinasjonsprogrammet som 12-åringer fyller 25 i år og inviteres til screeningprogrammet. Dersom de deltar i Livmorhalsprogrammet i tillegg, forventer vi at forekomsten av livmorhalskreft vil synke i årene fremover. 

– Det er viktig å understreke at du må ta livmorhalsprøver selv om du er vaksinert. Har du fått HPV-vaksine før seksuell debut og følger Livmorhalsprogrammet fra du er 25 til 69 år, vil du være svært godt beskyttet mot livmorhalskreft, sier Ameli Tropé. 

– Ved symptomer som uregelmessige blødninger, utflod eller smerter fra underlivet skal du ALLTID undersøkes av lege – uavhengig av alderen din eller når du sist tok livmorhalsprøve. Screening er ingen garanti mot kreft i seg selv. 

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW