onsdag, september 28, 2022
HjemMeningerRødt gir aldri opp kampen mot forskjells-Norge

Rødt gir aldri opp kampen mot forskjells-Norge

Innlegg: I disse dager er det ett år til det er valg igjen. Lokalvalget 2023 kan avgjøre om forskjellene fortsetter å øke eller om fellesskapsløsningene vinner fram. 

Lokaldemokratiet er viktig for kampen mot forskjells-Norge. Kommunene er hjertet i vår felles velferd. De har ansvar for tjenester som kan bidra til å jevne ut økonomiske, sosiale og geografiske forskjeller. 

Målingene viser at valget i 2023 kan bli en ny høyrebølge. Det vil være et stort tilbakeskritt i kampen mot forskjells-Norge og sosial ulikhet. Det vil bety mer privatisering, mer sentralisering, flere kutt og nedleggelser og større forskjeller. I en tid hvor strømprisene øker og mange får det vanskeligere, er mer høyrepolitikk og privatisering det siste vi trenger: I vanskelige tider er det mer fellesskap som fungerer. 

Rødt vil gjøre lokalvalget til en redningsaksjon for fellesskapsløsningene. Gjennom et enda sterkere Rødt i kommuner og fylker vil vi fortsette kampen for levende lokalsamfunn og et lokaldemokrati hvor folk blir hørt. Der det er kort vei til hjelp om du blir syk eller skadet, der ingen barn kastes ut av barnehagen fordi foreldrene har problemer med å betale, der kollektivtilbudet styrkes slik at folk kommer seg rundt og at naturressurser som tilhører oss alle ikke utnyttes for å bygge formuer hos de få.

Rødts politikk i Malvik er tydelig, og vi vil  

  • Holde (hele) barnetrygda utenfor beregning av sosialhjelp slik at de som trenger barnetrygd mest faktisk får nytte av den! 
  • Utvide ordninga med gratis kjernetid i barnehage og SFO, samt innføre gratis kulturskole. 
  • Hindre at matjorda i Malvik blir ødelagt med veibygging og boligbygging.  
  • Bevare fjæra for alle innbyggere i Malvik
  • Si nei til steinbrudd ved Vollan Gård

10. september går startskuddet for den lange valgkampen og Rødt markerer dagen med en nasjonal aksjonsdag mot forskjells-Norge. Vil du være med? Rødt Malvik spanderer kaffe på Midtsandtangen fra klokka 10. Kom gjerne og slå av en prat.

Rødt Malvik 

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW