torsdag, oktober 6, 2022
HjemPressemeldingerBer folk følge med - Store endringer ved Sveberg

Ber folk følge med – Store endringer ved Sveberg

Pressemelding: I løpet av de neste ukene vil kjøremønsteret endres på E6 ved Sveberg i Malvik.

Årsaken til endringene er at det over tid skal bygges en ny bro, og den gamle broen over E6 ved Sveberg skal fjernes etterpå. For å få gjennomført dette arbeidet må trafikken på E6 legges om, noe som får konsekvenser.

Allerede i slutten av august blir det ene feltet på E6 fra Stavsjøfjelltunnelen i retning Trondheim, stengt for trafikk. Det betyr at det vil bli ett kjørefelt i hver retning forbi Sveberg.

Ny rundkjøring

I løpet av månedsskiftet september/oktober skal en ny rundkjøring etableres på E6 like ved Malvik Senter. Rundkjøringen vil fordele trafikken inn og ut av Sveberg-området samt at E6-trafikken vil passere gjennom den.

– Det er viktig at bilistene er årvåkne og følger skiltingen Endringene vil skje i ulike faser, og det kan bety at en endring i kjøremønsteret skjer fra en dag til en annen, sier Håvard Bidtnes hos Nye Veier, som er byggherre for prosjektet E6 Ranheim – Værnes. (fortsetter under bildet)

) Slik blir det nye kjøremønsteret på Sveberg når alt er ferdig tidlig i oktober. Illustrasjon: Acciona

Sikkerheten viktigst

Prosessen frem til den nye rundkjøringen på E6 tas i bruk vil skje gjennom 16 ulike faser, og pågå frem til begynnelsen av oktober. I området finnes både skole, barnehage, idrettshall og mye næringsvirksomhet i tillegg til stor trafikk til og fra det store boligområdet i nærheten.

Dessuten er Malvikmarka ved Sveberg et populært turområde for malvikingene, og som også blir benyttet av skoleklasser på dagtid. Å sikre tilgang til dette området for myke trafikanter har vært viktig i planarbeidet.  

– Byggeprosessen er komplisert og utfordrende, og det skal tas mange hensyn. I tillegg til å sikre god trafikkflyt, er sikkerheten for skolebarn og barnehagebarn det aller viktigste for oss. Vi setter opp gjerder og vakter for at våre minste skal føle seg trygge, og vi skal sikre at trafikken til bedriftene i området skal gå så normalt som mulig, sier Linda Janette Mørk, assisterende prosjektdirektør i Acciona, som er totalentreprenør for det 23 kilometer lange veiprosjektet.

Informasjon

For Acciona er det viktig å få informert om arbeidet som er igangsatt og som skal pågå de neste ukene.

– Vi har hatt møter med bedrifter, skole, barnehage og har sendt ut nabobrev til beboerne og andre bedrifter i området. Vi håper de aller fleste som skal ferdes ved Sveberg de neste ukene er klar over endringene, og er observante og følger skiltingen, sier Mørk.

Slik blir det nye Sveberg-krysset etter at prosjektet avsluttes. Illustrasjon: Acciona

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW