torsdag, september 29, 2022
HjemNyheterBane NOR melder om støyende arbeider

Bane NOR melder om støyende arbeider

NRC Group AS elektrifiserer strekningen Hundhammeren-Vikhammer stasjon for Bane NOR. Oppstart var i juli 2022. Dette arbeidet er planlagt sluttført i slutten av august.

-Et tog med boremaskin kommer til å skape støy på strekningen Hundhammeren – Vikhammer stasjon på nettene mellom kl.2400 og kl. 04:30 i arbeidsperioden, melder Bane NOR.

-Arbeidene skal foregå fra boretoget som går på jernbaneskinnene. Fundamentene plasseres på Bane NORs eiendom. Det som skaper støy er selve boringen av hullene til fundamentene for mastene som kjøreledningene skal henge i. Dette kan ta alt fra 15 minutter til én time per hull, avhengig av grunnforholdene, melder de.

Det skal bores for hver ca. 50. meter. Det betyr at det støyende arbeidet flytter seg i løpet av arbeidsperioden – ca. 200 meter per natt.
Det vil derfor ikke være langvarig støyende arbeid utenfor den enkeltes bolig.

Varsling i borettslag og sameier

Arbeidene nærmer seg nå tett befolkede områder i Malvik med blant annet er leilighetsbygg der mange bor samlet.

-Det er utarbeidet støykart for områdene det arbeides i, og Bane NOR varsler alle husstander som ligger innenfor grensen av kartene via Altinn.

I henhold til Plan- og bygningsloven, går dette varselet kun til styreleder i boligformer med mer enn ni boenheter. Styreleder blir bedt om å gjøre arbeidene kjent for de øvrige beboerne. 

Ferdig om ca ett år

-Når fundamentene er utplassert, kommer vi tilbake for å sette ned mastene i løpet av sommeren. Dette vil skje både på dag og nattetid. Deretter avslutter vi arbeidet med å montere kjøreledningene som skal gi togene strøm i første del av 2023, heter det i meldingen fra Bane NOR.

Trondheim S – Stjørdal er planlagt ferdigstilt høsten 2023.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW