mandag, september 26, 2022
HjemKronikkKronikk: Akkurat nå forbereder en lærer første skoledag...

Kronikk: Akkurat nå forbereder en lærer første skoledag…

Rådgiver Helle Garberg Rånes

Kronikk av rådgiver Læringsmiljø i Malvik, Helle Garberg Rånes.

Akkurat nå…

…sitter en lærer og forbereder første skoledag for elevene sine.

Hun lager klassekart, og plasserer elevene slik hun vurderer det best både for den enkelte og for fellesskapet.

Hun som trenger å lufte seg i løpet av timen får plass ved døra.

Han som alltid har så mye han vil snakke med medelever om får plass nært kateteret.

Hun som legger merke til alle bevegelser, lyder, lukter og stemninger plasseres fremst.

Han som lett overveldes av andres blikk får plass bak ved vinduet. Han liker å titte ut.

Hun som strever med å være til stede på skolen får sin faste plass sammen med en hun er trygg på – akkurat slik de avtalte før sommerferien.

Han som har nedsatt hørsel får sin faste plass på rad to i midten.

Hun som holder på å lære seg norsk får plass sammen med to venninner og morsmålslæreren.

Han som lærer best mens han tegner får plass ved bokhylla der papir og tegnesaker ligger.

Hun som har migrene får plass inntil veggen.

Han som er redd for å gå glipp av hva som rører seg i gruppa får plass i midten.

Hun som blir raskt ferdig med arbeidet og gjerne utfordrer læreren med interessante spørsmål får plass sammen en medelev med lik lærelyst.

Han som trives godt sammen med alle får plass sammen med en som blomstrer i hans selskap.

Hun som innimellom trår over medelevers grenser får plass nært læreren, ved siden av han som tør å stå opp for andre.

Han som konkurrerer med læreren om lederrollen i klasserommet får plass i midten foran.

Hun som er den første til å ta seg av medelever som sliter får i år plass sammen med en elev som sjelden sliter.

Han som mistet pappa’n sin i vår får plass mellom en kompis og ei venninne.

Hun som ofte mangler matpakke får plass sammen med venninnen som vet.

Han som trenger ekstra hjelp, men ikke vil at andre skal se det får plass med kort vei til lærerens blikk.

Hun som trenger mer forutsigbarhet enn mange får sitte der hun alltid sitter, med planen for dagen visualisert på pulten.

…og slik fortsetter hun helt til kabalen går opp.

For den skal gå opp – alle kortene er der – og hun vet at i denne stokken har alle kortene lik verdi.

Læringsmiljø i Malvik
Rådgiver Helle Garberg Rånes

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW