torsdag, oktober 6, 2022
HjemPressemeldingerEli og Trond møttes i nye Helltunnelen

Eli og Trond møttes i nye Helltunnelen

Pressemelding: Nye Veier og ACCIONA markerte i dag gjennomslaget i den nye 3,9 kilometer lange Helltunnelen.

860 sprengninger og utkjøring av 360 000 kubikkmeter stein er gjennomført for å nå denne milepælen i E6 Ranheim-Værnes-prosjektet. (fortsetter under bildet)

Ordførerne i Stjørdal., Eli Arnstad, og Malvik, Trond Hoseth, koste seg under feiringen av gjennombruddet i den lengste tunnelen i E6 Ranheim-Værnes-prosjektet. Foto: Thor Nielsen/Acciona

 Sprengningene ble utført fra begge sidene av tunnelen inntil møtepunktet og gjennomslaget ble nådd. Tunnelarbeidet fra Hommelvik startet i april 2021, og på Hell-siden av tunnelen i juni samme år. Totalt er det gjennomført 392 sprengninger fra sør og 468 fra Hell-siden. 

– Dette er en stor prestasjon. Nå tar vi fatt på neste fase av prosjektet med stor optimisme. Gjennomføringen så langt er et tydelig eksempel på det gode arbeidet som gjøres av våre arbeidere og samarbeidspartnere. De har lyktes med å utføre komplekse og utfordrende oppgaver sammen, spesielt gjelder dette alle dem som har jobbet inne i tunnelen, sier Linda Mørk, assisterende prosjektdirektør i ACCIONA.

– Nye Veier er godt fornøyde med at vi nå har utført sprengningsarbeidene for utførelsen av Helltunnelen. Dette er en viktig milepæl på veien mot en forbedring av E6 fra Ranheim til Værnes med tanke på kapasitet og trafikksikkerhet, sier Grim Rønsberg, prosjektsjef i Nye Veier. 

 

Skal sprenge sidetunneler

Nå vil arbeidet fortsette i Helltunnelen, med innredning og komplettering av tunnelen med overvannsystemer, el-installasjoner, veibygging og sikkerhetsutrustning. Dette inkluderer sprengning av sidetunneler og grøfter, men også mindre støyende arbeid som etablering av vei og innredning i tunnelen. Arbeidet vil over tid flyttes fra innsiden av tunnelen til arbeid utenfor med oppbygning av vei i dagsonen. 

De som bor i nærheten av tunnelen vil merke en betydelig reduksjon i transport av gravemasser, noe som vil bidra til å redusere både støv og støy fra prosjektet. Over tid vil innbyggerne i området også oppleve at det er behov for å stenge veien sjeldnere enn før, men i en tid fremover vil stengingene fortsette som tidligere.

 

Tester tunnelen

Neste trinn vil innebære sikkerhetskontroller og tester før bilistene kan kjøre gjennom den nye tunnelen, noe som kan skje i 2024.

Gjennomslaget i den 1,6 kilometer lange Væretunnelen, som også er en del av E6 Ranheim-Værnes-prosjektet, skjedde i mars i år. Det er ventet at gjennomslaget i den tredje tunnelen, Stavsjøfjelltunnelen, vil skje i løpet av kort tid. (se fakta om prosjektet under bildet)

Det er det spanske konsernet Acciona som er totalentreprenør for E6 Ranheim – Værnes, og sammen med mange dyktige norske kolleger har de jobbet dag og natt i ett år før gjennomslaget 10. august var et faktum. Foto: Frank Skaufel/Acciona

 

Fakta om prosjektet E6 Ranheim-Værnes

ACCIONA bygger motorveien E6 mellom Ranheim og Værnes sammen med oppdragsgiver Nye Veier. Motorveien vil forbedre forbindelsene i de nordlige delene av Trøndelag.

Prosjektet innebærer prosjektering og bygging av 23 kilometer med motorvei, inkludert 7,2 kilometer med tunneler og fem nye to-plans kryss. Traseen omfatter også tre nye motorveibroer, som i likhet med tunnelene, skal gå parallelt med eksisterende infrastruktur.

Den nye infrastrukturen vil utvide den eksisterende veien fra to til fire felt, noe som vil forbedre mobiliteten i regionen. Byggearbeidet, som startet i 2020, forventes å være ferdig sent 2025/tidlig 2026.

Noen nøkkeltall: 

23 kilometer firefelts motorvei 

7,2 kilometer av strekningen vil være i tunnel

Væretunnelen: 1,6 km

Stavsjøfjelltunnelen: 1,7 km

Helltunnelen: 3,8 km

Alle tunnelene får doble løp. Det vil øke kapasiteten, forbedre sikkerheten betraktelig og redusere behovet for omkjøringer ved for eksempel ulykker og vedlikeholdsarbeid.

Fem nye toplanskryss

Tre nye veibroer

Flere overgangsbruer og kulverter

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW