onsdag, november 30, 2022
HjemMeningerHva er det som må til for at Malvik kommune skal lære? 

Hva er det som må til for at Malvik kommune skal lære? 

Lill Harriet Sandaune, Malvik FrP

Innlegg: Det er utrolig trist å lese i Malviknytt om en ny mobbesak i Malvik, og det faktum at Malvik kommune nok en gang svikter i sitt arbeid.

Statsforvalteren slår fast at en skole i Malvik ikke har oppfylt aktivitetsplikten, herunder også plikten til å følge med, gripe inn, undersøke og sette inn tiltak.

Les også: Har ikke oppfylt elevens rett til et trygt skolemiljø (+)

Nok en gang svikter man når det gjelder å ivareta elevens beste og gjennomføre konkrete tiltak. Malvik kommune makter ikke å oppfylle en elevs rett til et trygt skolemiljø. Hva er det som må til for at Malvik kommune skal lære? 

Malvik kommune har betalt en dyrebar pris tidligere, både når det gjelder ødelagt liv og erstatningssum i form av penger, nettopp fordi man har sviktet i dette viktige arbeidet. Kommunen er allerede dømt en gang, og måtte i 2016 betale 5,5 millioner i erstatning for å ha forsømt ansvaret sitt.

I media har vi opp gjennom årene lest og hørt om mange saker og uholdbare situasjoner for elever i Malvik. Men de siste par årene har det heldigvis vært lite å lese i media om slike saker,nå er det imidlertid i gang igjen. 

Det er ganske så utrolig å lese at «Rektor viser til at elevundersøkelsen er gjennomført». Det hjelper så sørgelig lite om man gjennomfører generelle undersøkelser, at ansatte er skolert og at man har et trygt og godt skolemiljø oppe til diskusjon jevnlig.

Det som trengs er ledere som tar ansvar og krever handling, slik at det iverksettes konkrete tiltak. Med det svaret fra rektor og kommunalsjef Berre i Malvik, bekreftes det bare at man ikke har skjønt hva man har ansvaret for.

Det er mildt sagt bekymringsfullt når skolen må veiledes av Statsforvalteren for at den nå skal utarbeide og dokumentere rutiner både for å følge med, gripe inn, undersøke, analysere og finne egnede tiltak.

Hva i alle dager har skolen holdt på med tidligere da? Og er det slik at dette er et arbeid som de andre skolene i Malvik heller ikke har på stell? 

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022 ble ordningen med et uavhengig mobbeombud avviklet, etter ønske fra kommunedirektøren og med de rødgrønnes velsignelse. Man ville erstatte mobbeombudet med en fast stilling som lettere kunne integreres i det helhetlige arbeidet for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø for barna i Malvik.

Eller sagt med andre ord; Bruke midlene til en ordning der man forsikrer seg om at alle er inn under kommunedirektørens favn, slik at man unngår at det stilles kritiske spørsmål og man slipper at noen kan opptre uavhengig av kommunedirektørens styring.

Men mobbesaker lar seg ikke løse bare av et generelt og helhetlig arbeid, der man først og fremst tar hensyn til egne ansatte. Det er på tide at Malvik kommune tar inn over seg at det er hensynet til barn og unge som kommer først av alt, og skjønner at konkrete tiltak og rutiner må til.

Det holder ikke med generelle betraktinger og standardundersøkelser. 

Lill Harriet Sandaune

Leder Malvik FrP

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW