onsdag, september 28, 2022
HjemMeningerNå må det være Saksvik skole sin tur….

Nå må det være Saksvik skole sin tur….

Anders Frost, Kommunestyremedlem Høyre.

Innlegg: Det er ferietid og jeg sitter og tenker over hva jeg som politiker har vært med å bestemme og oppnådd de siste årene – og det siste året. Det som er sikkert er at ting tar tid – noe veldig lang tid, kanskje også alt for lang tid. Forhåpentligvis får vi det meste på plass til slutt. Men jeg innser at jeg ikke har kommet langt nok i forhold til Saksvik Skole.

Det er stor byggeaktivitet i Malvik for tiden, både av kommunale bygg, og private boliger. Malvik kommune er på topp i Trøndelag i forhold til tilflytting, og alle prognoser tilsier at vi blir flere innbyggere i kommunen. Det medfører at det må planlegges nye eller utvide eksisterende formålsbygg som skoler, barnehager for flere barn.

På Vikhammer ser vi den nye ungdomsskolen kommer opp, og ny barnehage på Vikhammer er rett rundt hjørne. I Hommelvik og på Sveberg er det ikke så lenge siden det er bygget nye skoler og barnehager. Da gjenstår Saksvik Skole i forhold til kommunens skoler. Saksvik Skole har vært veldig tålmodig i lang tid, så nå må det være Saksvik skole sin tur.   

Skolen sto klar høsten 1974
Det er med litt vemod jeg bare må innse at Saksvik skole begynner å bli for knapp i forhold til dagens krav til areal og rom løsninger, for en moderne skole. Skolen har undervisning på 5 forskjellige bygg, med en viss avstand imellom, som gir utfordringer i forhold til fellesskap på skolen. Det er ikke som for 50 år siden, da alle hadde plass i samme bygg.

Jeg var første kull som startet i 1. klasse på Saksvik skole i 1974, en skole som ble bygget av min morfar som var murmester og bygget i mur. Nå 2 generasjoner senere er det vel jeg som politiker som må sørge for at «barnebarn generasjonens» skolestartere får en tidsriktig skole å begynne på. Det fikk jeg, og det fortjener de nå 50 år etter også.

Nå er det 1 år igjen til kommunevalget, og vi politikere må gjøre opp regnskapet for hva vi har fått utrettet denne perioden, og hva som bør prioriteres i neste periode. Jeg mener Saksvik Skole nå må settes øverst på prioriteringsliste for neste kommunale bygg.   

En av mine lærere på barneskolen bruker med jevne mellomrom å minne meg på at jeg har lovet henne ny skole på Saksvik. Det «løfte» har jeg ikke glemt, selv om vi egentlig ikke har kommet lenger enn å sette av litt penger til en start på en forundersøkelse. Det er en start, men ikke noe ny skole. Nå mener jeg vi må fortsette den gode intensjonen, og at det bør settes trykk på planlegging og utbygging av Saksvik Skole nå i de neste års budsjett, og i neste kommunestyreperiode. (fortsetter under bildet)

Anders Frost (H) mener det nå må være Saksvik Skole sin tur (Foto: privat)

Ny eller gjenbruk?
Om det skal bygge helt ny skole der den står, eller på en nabotomt tror jeg at får bli opp til de som bruker skolen daglig og kommunens fagavdelinger. Om deler eller alt av skolen kan og bør gjenbrukes får også bli opp til brukere og fagavdelinger. Jeg tror det er klokt å overlate dette til disse brukerne, så får vi politikere heller være lydhør og edruelig når utbyggingen skal finansieres.

Ny gymsal, kanskje kombinert med basishall?
Gymsalen er for liten til dagens krav til en gymsal. Elevene i 5-7 trinn må til Vikhammer for å få gymundervisning i Malvikhallen og fylkeshallen. I tillegg kan jo ikke gymsalen brukes til å samle store deler av elevene på tvers av klasser til felles arrangement. Det bør det gjøres noe med, og ny gymsal må nok bygges som en del av prosjektet. Kanskje kan vi bygge det som en kombinasjon med en basishall, som er sterkt ønsket av Malvik Turn og RG. Da kan gym/idrettshallen brukes både under og etter skoletid. I tillegg er det sikkert andre som savner hallkapsitet, og som vil bruke en basishall. Det er i hvert fall en tanke som har streifet meg, siden det er god økonomi i å bruke kommunale bygg mange timer i døgnet.

Spesialrom
Videre må 7. trinn til Vikhammer for å ha tekstilforming og tresløyd. Skolen mangler altså disse spesialrommene, som man forventer å finne på en barneskole med 2 til 3 baser på hver trinn. Kanskje er det flere spesialrom også som ikke finnes eller har behov for en modernisering. Plassproblemer går dessverre litt for ofte utover gode spesialrom. Det som dette uansett forteller meg er at skolen pr. i dag ikke har de rom og fasiliteter man behøver for å følge læreplanen som ligger til grunn for grunnskolen.

Derfor vil jeg avslutte dette innlegget med at «nå må det være Saksvik Skole sin tur».

Anders Frost
Kommunestyremedlem Høyre.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW