søndag, november 27, 2022
HjemPressemeldingerFørsteinntaket til videregående skole er klart

Førsteinntaket til videregående skole er klart

Alle med ungdomsrett som har søkt videregående skole i Trøndelag har fått tilbud om skoleplass. Totalt er det i overkant av 16 200 søkere som har fått tilbud ved førsteinntaket i Trøndelag.

Søkere fra Ukraina

– Når det gjelder den spesielle situasjonen med søkere fra Ukraina, har vi mottatt 56 søknader, og det er fortsatt mulig å sende søknad for ungdom i alderen 16-24 år med fluktbakgrunn. Disse søknadene vil bli behandlet i august, sier Anders Bjøru, seksjonsleder inntak og eksamen i en pressemelding.

Av de med ungdomsrett er det  88,1 prosent som har fått førsteønsket til utdanningsprogram oppfylt. Dette er 1,8 prosentpoeng lavere enn i fjor.

Svarfristen er 17. juli. Det er viktig å huske å takke ja til plassen innen fristen. De som ikke svarer, vil miste skoleplassen til høsten.

Andreinntak sendes ut 7. august med svarfrist 11. august.

Andelen søkere til yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram er omtrent uendret fra 2021:

Yrkesfaglige programområder: fra 54,26% til 54,63%
Studiefaglige programområder: fra 45,74% til 45,37%

Søknad til læreplass

Det er 1607 søkere med ungdomsrett som har læreplass som sitt første ønske. Pr i dag er 70,5% av søkerne med ungdomsrett registrert med tilbud om læreplass.

Vi er nå halvveis i formidlingsprosessen, og antall søkere som er formidlet ligger noe over antallet på samme tid i fjor.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW