onsdag, september 28, 2022
HjemFiFo på fredagFiFo på fredag - Sinne og besinnelse

FiFo på fredag – Sinne og besinnelse

Denne kronikken er en meningsytring. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger, ikke nettavisen

Noen ganger får man se hva en er laget av, sies det. I løpet av denne uka har jeg sett mange grelle eksempler på unødvendig hard og tøysete retorikk. Det dreier seg ikke om noen høydepunkt akkurat.

For, det dreier seg om motstanden mot utbygging av området Moan/Stasjonsfjæra. Hvor debatten nå ser ut for å ha havna langt ut på ville veier.

Skal vi tro de ivrigste motstanderne er det ikke måte på. «Åtte meter høye blokker i strandkanten» «Berlinmur mot sjøen», er bare to eksempler på argumentasjon. Og det siste jeg leste var at den nye bebyggelsen ville skjerme for utsikta fra fjæra til Stavsjøfjellet… Vel, jeg er født og oppvokst i Hommelvika og har vært mye i fjæra, men om jeg har skuet opp mot Stavsjøfjellet er jeg sannelig ikke sikker på, men det er sikkert ett poeng her.

Kjøpte og betalte politikere

Det grelleste eksempelet på useriøs argumentasjon er nok påstanden om korrupsjon og betalte politikere. Det er alvorlige påstander, og ifølge Økokrim kan korrupsjon straffes med opptil 10 år i fengsel.

Fra mitt ståsted har jeg fulgt med litt i prosessen fra da eiendommen det kommunale næringsselskapet eide, ble solgt til Hommelvik Sjøside. Men jeg greier ikke se hvem av kommunens folkevalgte som personlig kan ha beriket seg på dette. Jeg ser heller ikke klart hvilke utilbørlige fordeler noen politikere skulle ha hatt som en følge av flertallsvedtakene i denne saken.

Buer på buing

Det registreres at når AP-lederen Matz Ulstad går ut og kritiserer motstandsgruppa for å være useriøs, er det først og fremst buing på 1.mai de reagerer kraftigst på. Vi var nok mange som hørte det samme som Matz, selv om det ikke var noen taktfast buing eller slagord å høre. Egentlig savnes det på 1.mai, så hvorfor ikke bue litt oftere mot makta. Men så viktig er kanskje ikke kampen?

Fleip eller fakta?

Så blir jeg sittende å lure på en ting. Hvem er det sitter med opplysningene om hvilke planer utbygger har? Er det de lokale partiene, kommunens planavdeling, motstandsgruppa eller er det muligens utbyggerne? Har noen snakka med dem?

For meg virker det som om at enhver motstanders tolkning av tegning, skisser og planer får faktastatus. Andre forsøk på opplysning kan virke fåfengt. Det er flere eksempler på at motstanderne av utbygging, organiserte eller uorganiserte, forsøker å fordumme alle som har kritiske spørsmål eller bare lurer på noe.

Debatt må til

Jeg forstår at det må en viss argumentasjon og retorikk inn i denne type debatt, men jeg er også ganske sikker på at frontene ville vært mindre steile om de samme fakta lå til grunn hos alle debattanter.

Kritikken mot Aps medlemsmøte forstår jeg lite av. Det at det kun var ca 30 fremmøtte er typisk for norsk lokalpolitikk dessverre. Det har vært en kjensgjerning over flere år at partiene har flere velgere enn medlemmer og at de fleste medlemmene ikke går på møter.  Når det kommer til sakspapirer, er det nok ikke så vanlig å forberede dette, utover de offentlige papirene, i lokalpolitikken.

Med litt kunnskap skal det være mulig å orientere seg i de planer som finnes og tilhører de ulike planforslag som fremmes. En skulle tro at de som på den ene siden hevder noen er kjøpt og betalt i lokalpolitikken, også skulle greie å orientere seg i noen skarve sider offentlig tilgjengelige saksfremlegg.

Folkemøter

Folkemøtene kommer for sent er det hevdet. Det er også hevdet at folkemøter skulle vært avholdt før området ble omregulert og at dette er en stor unnlatelsessynd av kommunen. Men hvorfor har ingen krevd lovlighetskontroll av dette de påstår er en saksbehandlingsfeil? Reglene om dette skal være enkle etter min oppfatting og da må Statsforvalteren se på saken. Spørsmålet jeg sitter igjen med er om det er «hold» i disse påstandene. Og hvorfor har ikke de folkevalgte motstanderne gjort jobben sin for velgere og innbyggere? Hvorfor er det bare de som her er for i saken som skal ta hensyn til de velgerne som skal være imot?

Hva blir det så igjen?

Jeg tar ikke stilling til 8-6-4 etasjer, 40-50-60-100 meter fra strandkanten, fest og bråk i fjæra og andre påstander om hvor forferdelig det vil bli. Det har jeg ikke nok kunnskap om saken til og det er ikke hva denne kronikken handler om.

Jeg ser hver dag hva vi har i Hommelvik sentrum (det gamle). En bankfilial, en bruktbilbutikk, en pizza-restaurant, en bensinstasjon, et par frisører, en HiFi sjappe, en dagligvare og en cafe.

Servicetilbudet og handelsmulighetene ville nok blitt større med fler folk i sentrum (det gamle).

Derfor tror jeg at en overgang ned til sjøen og boliger der vil være med å skape sårt tiltrengt liv i sentrum. (De som sammenligner overgang i Hommelvik med undergang på Heimdal må sjekke grunnvannet. Selv om det nok er teknisk mulig skal det betales og hvem skal gjøre det i en kommune hvor vi må betale 1.000,- kr mere per eiendom, hvert år, i ti år, for oppgradering av vannforsyningen?)

Buinga vil tilta

Hva som skjer i sentrum-sentrum med Coop sin eiendom og området rundt vet vi lite om. Men vi må anta det som rimelig sikkert at Coop har planer nå når det komme en tredje dagligvarebutikk på Sannan som vil kjempe om mye av de samme kundene i Vika. Om ikke det var nok, skjermer den nye butikken i sin hageby for Sjøsiden-beboernes utsikt til Karlslyst og Lunden.

Så må det være lov å synes litt synd på de som skal starte med nye runder utvikling i det gamle Hommelvik sentrum. En må gå ut fra at motstanderne her også vil komme med beskyldninger om korrupsjon og personlig berikelse, bortfall av utsikt og manko på parkeringsplasser.

Buinga fra eneboligene i «sigaråsene» vil nok ikke stilne med det første.

God Helg
FiFo

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW