torsdag, oktober 6, 2022
HjemTrafikkSe her når E6 er stengt i helga

Se her når E6 er stengt i helga

Malviknytt bringer våre lesere en daglig oversikt over når E6 er stengt på grunn av anleggsarbeid på de nye tunnelene.

Stengningene vil medføre litt fortettet trafikk på omkjøringsvegen Fv 950 og det kan være lurt å sjekke om du skal ut å kjøre så du når dine avtale, fly, tog og andre.

Helltunnelen

Lørdag:
kl. 01:00 – kl. 02:00
kl. 02:30 – kl. 03:30
kl. 04:00 – kl. 04:30

kl. 12:00 – kl. 13:00
kl. 14:30 – kl. 15:00
kl. 17:30 – kl. 18:00
kl. 20:30 – kl. 21:00

Søndag:
kl. 01:00 – kl. 02:00
kl. 02:30 – kl. 03:30
kl. 04:00 – kl. 04:30

Stavsjøfjelltunnelen

Lørdag:
kl. 09:30 – kl. 10:30
kl. 14:00 – kl. 14:30
kl. 18:00 – kl. 18:30
kl. 20:00 – kl. 20:30
kl. 22:00 – kl. 23:00

Søndag:
kl. 07:30 – kl. 08:30
kl. 09:30 – kl. 10:30
kl. 14:30 – kl. 15:30
kl. 20:30 – kl. 21:30
kl. 22:00 – kl. 23:00

Væretunnelen

Lørdag:
kl. 04:30 – kl. 05:00

Søndag:
kl. 04:30 – kl. 05:00

Omkjøring via fylkesvei 950.
*Med forbehold at sprengning kan bli avlyst uten varsel

Trafikkmønsteret er endret mellom Leistadkrysset og Reitankrysset, hastigheten er redusert til 70 km/t. Svebergvegen sør for Malviksenteret forblir stengt frem til rundkjøring er etablert på E6 senere mot sommeren.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW