onsdag, september 28, 2022
HjemNyheterVåpen i dødsbo – oppfordring til arvinger

Våpen i dødsbo – oppfordring til arvinger

Pressemelding: Trøndelag politidistrikt setter nå ekstra fokus på våpen i dødsbo som ikke er behandlet i tråd med våpenlovgivningen. I politidistriktet er det ca. 8 800 våpen i dødsbo fordelt på ca. 4 350 våpenkort. Politiet oppfordrer arvinger av våpen til å ta kontakt.

Når en person som eier skytevåpen dør, er de som er ansvarlige for dødsboet også ansvarlige for av våpnene behandles i tråd med våpenlovgivningen. Dette gjelder både registrerte og uregistrerte våpen.

I tillegg til å oppfordre arvinger av våpen til å ta kontakt med politiet, vil vi også aktivt ta kontakt med arvinger fremover, sier Siw Hind, leder for Felles enhet for Utlending og Forvaltning.

Enhver som vil eie eller inneha skytevåpen og våpendeler må ha tillatelse av politiet. Politiet kan samtykke til at arvinger midlertidig får oppbevare våpen frem til skifte er gjennomført, jamfør våpenloven.

Når du arver et våpen har du fire alternativer:

Overdra våpen

Våpnene som er registrert på avdøde kan overdras til en person som har gyldig ervervstillatelse eller de kan selges til godkjent våpenforhandler.

Dersom våpnene allerede er i ditt eller andres eie må vedkommende fylle ut en søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler, og returnere denne til politidistriktet.

Destruksjon

Dersom du ønsker at våpnene skal destrueres kan du ta kontakt på telefonnummeret som er oppgitt lenger ned. Ved innlevering, ta med skifteattest og fullmakter dersom det er flere som er bemyndiget av skifteretten. Vital del av våpenet må være skilt fra våpenet når det skal transporteres og innleveres. Destruksjon av våpen er gratis.

Deaktivering

Dersom våpnene ønskes beholdt som et minne eller lignende kan våpnene deaktiveres hos godkjent børsemaker, som sender det til Kripos for kontroll. Pris på deaktivering av våpen er fra kr 6000,-. Dette avhenger av hvilken type våpen som ønskes deaktivert.

Tapt våpen

Hvis du ikke har våpnene i besittelse og du ikke vet hvor våpenet er, må du sende en skriftlig redegjørelse til Trøndelag politidistrikt, Postboks 2475, Torgarden, 7005 Trondheim.

Vi oppfordrer arvinger til å ta kontakt med politiet på telefonnummer 74 70 15 77 mandag til fredag fra kl. 09.00 til 14.30.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW