onsdag, november 30, 2022
HjemMeningerDette skal ikke være et fortau for Malvikveien

Dette skal ikke være et fortau for Malvikveien

Terje Hansen, FrP

I mangel av fortau over Homla bru er «Homla hageby» pålagt å bygge fortau over Brukesgården sin eiendom.     

Det er da ikke «Homla hageby» sin oppgave og erstatte et fortau som mangler over Homla bru som er Malvikveien og riksvei 950. Dette er en fylkesvei og en oppgave for fylkeskommunen og ingen andre. En fortausbro over Homla er fylkeskommunens oppgave. Det er da en enkel og rimelig sak som også ble gjort på Hellbrua og det er langt flere fotgjengere som går på Malvikveien over Homlabrua enn over Hellbrua.

På grunn av at veien gjennom Malvik og spesielt Hommelvik bærer preg av stor mangel vedlikehold og en heftig slitasje. Dette bidrar til at det kan være livsfarlig å sykle å gå over Homla bru og da spesielt når det regner og veien er som en innsjø. Det er ikke vanskelig å se at det mangler vedlikehold.

Solbakken er på flere plasser slitt ned til lag nr. 3, mens hele Gjevingåsen er det ikke slitasje i det hele tatt. Det er akkurat den samme tungtrafikken som går både i Solbakken som Gjevingåsen. 

Nå må Malvik kommune få ut fingeren og presse på så fylkeskommunen gjør jobben med å bygge en fortausbro så folk kan gå på Malvikveien i stedet for å bli dirigert en omvei til Øyavegen forbi barneskolen som ikke har fortau og er en trafikkfelle.

Miljøpakken skal fordele over 10 milliarder og har ikke Malvik noen prosjekt, vil alt havne til Trondheim og litt til Melhus.

Stabbesteinene opp til Brukesgården er verneverdig, men de er på vei nedover skråningen på grunn av at det ble anlagt en bussholdeplass og mye av skråningen ble gravd bort og ingen støttemur kom.  

Nei nå må vi få reparert fylkesveien og bygd en fortausbru over Homla og dette er fylkeskommunens jobb og ikke tvinge «Homla hageby» til å bygge en omvei.

Terje Hansen FrP

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW