torsdag, oktober 6, 2022
HjemMeningerTilfeldighetene kan ikke bestemme hvilke kreftpasienter som får hjelp i Malvik

Tilfeldighetene kan ikke bestemme hvilke kreftpasienter som får hjelp i Malvik

Tom Anders Stenbro, distriktsleder, Kreftforeningen i Midt-Norge 

 

Leserinnlegg: Kreftforeningen får ofte tilbakemelding fra kreftpasienter at de føler seg alene og overlatt til seg selv når de kommer hjem fra sykehuset og er ferdig med behandlingen.

De sitter igjen med mange og store spørsmål. Hva gjør jeg nå? Hvilke rettigheter har jeg? Hvem kan hjelpe i møtet med NAV? Trenger jeg fysioterapi? Kan jeg få gode ernæringsråd eller hjelp til trening noe sted? 

Etter å ha mottatt noe av verdens beste kreftbehandling, er det ingen automatikk i at noen får ansvaret for å følge opp hvordan det går med deg når du kommer hjem. Kreftsykdom påvirker hele mennesket og dem som står rundt. Det er ikke alltid like lett å komme tilbake til livet slik det var. Senskader og følger av kreftbehandlingen kan gjøre at arbeidsoppgavene føles vanskeligere og hverdagen oppleves tyngre. 

Slik skal det ikke være! For at veien tilbake til hverdagen skal være mer forutsigbar og enklere for kreftpasienter, ble Pakkeforløp hjem innført av regjeringen ved årsskiftet.

Oppgaven til alle kommuner er egentlig ganske enkel; nå skal alle kreftpasienter som er ferdig med sykehusbehandling, følges opp i kommunen. Kommunen skal invitere pasienten til en samtale, kartlegge hvilke behov pasienten har – og gi svar på hvordan de sammen best kan imøtekomme behovene.  

Noen oppgaver skal kommunene løse, andre tilbud kan frivillige organisasjoner bistå med. Kreftkoordinator er et svært viktig tilbud som gir hjelp og støtte til kreftpasienter, pårørende og etterlatte og bidrar til å lage gode rutiner og systemer for kreftomsorgen. Frisklivssentralender det finnes, kostholdskurs, treningsgrupper og kurs for å mestre sykdom er også avgjørende. Kreftforeningens rettshjelp og digital veiledning fra Vardesenterets ernæringsfysiolog er eksempler på andre tilbud som er gratis, både for kommune og bruker.

Pakkeforløp hjem skal gi en systematisk og individuelt tilpasset oppfølging av kreftpasienters ulike behov. Dette vil gi en bedre kreftomsorg og økt trygghet for pasienter og pårørende. Sykefraværet kan reduseres og flere kan stå i jobb eller mestre egen sykdom i alderdommen. 

Det gjøres mye bra innen kreftomsorg i Malvik allerede. Nå forventer vi at kommunene tar steget videre og innfører Pakkeforløp hjem. Her har både politikere og helse- og omsorgstjenesten i kommunene et stort ansvar. Det skal ikke være tilfeldig hvilke kreftpasienter som får hjelp.

Tom Anders Stenbro, distriktsleder, Kreftforeningen i Midt-Norge 

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW