mandag, august 15, 2022
HjemNyheterKritikkverdig medisinhåndtering på helsetunene

Kritikkverdig medisinhåndtering på helsetunene

Revisjon Midt-Norge har gjennomført en undersøkelse av kommunens helsetun. Nå foreligger rapporten som skal behandles i kommunestyret neste uke (30.mai).

Revisor har undersøkt tilfeldig utvalgte journaler for beboere ved ulike avdelinger. Dette ble gjort i forbindelse med undersøkelser av medisinhåndtering og ernæring.

I tillegg til dokumentgjennomgang og intervju er det gjennomført observasjoner ved Hommelvik helsetun og Stasjonsveien 20 omsorgsboliger.

Kapasitet og kompetanse

Revisor konkluderer med at helsetunene i kommen relativt sett har høyt sykefravær. Det er flere ansatte ved Hommelvik helsetun enn ved Stasjonsveien 20, og derfor er det enklere å utnytte ressursene fleksibelt ved førstnevnte. Kommunens heltidskultur har økt andelen som jobber heltid, og det er flere i dag enn tidligere som jobber heltid.

Revisor poengterer at kommunen må fortsette å prioritere heltidskultur, men at de ansattes ønsker når det gjelder stillingsstørrelse blir tatt hensyn til ved utarbeidelse av turnus.

Helsetunene har oversikt over de ansattes kompetanse, men mangler en overordnet oversikt over hvilken kompetanse som det er behov for. Kommunen har etablert et system som skal sikre at ansatte holder seg faglig oppdatert, med krav til årlige kurs. Revisors gjennomgang av fullførte kurs innenfor medisinhåndtering og ernæring viser at ikke alle ansatte har gjennomført kurs i henhold til rutiner.

Ernæring

Det er etablert et kvalitetssystem som skal sikre at beboerne får ivaretatt sine grunnleggende behov. Ved kommunens helsetun legges det vekt på individuelle behov og ønsker, og disse kartlegges gjennom medvirkning. Helsetunene tilbyr helsefremmende kosthold og gir
næringsberiket kost når det er risiko for underernæring. Beboerne spise på felles kjøkken eller på eget rom hvis de ønsker dette. Det oppfordres til fellesskap ved måltidene.

Medisinhåndtering

Her konkluderer revisor med at medisiner i hovedsak blir oppbevart forsvarlig på medisinrom og medisintraller. Da revisor var på observasjon var en medisintralle ulåst ved flere tilfeller. Revisor påpeker at det er kritikkverdig at den ulåste medisintrallen inneholdt et A-preparat til bruk ved behov. Revisor fant at medisiner i medisintralle ved Hommelvik helsetun var ulåst ved observasjon. Ettersom
trallen inneholdt et A-preparat var dette særlig alvorlig.

Medisin skal gis til riktig tid, og eventuelle avvik må dokumenteres. En gjennomgang av beboerjournaler viser at det er flere tilfeller av manglende gitt medisin, uten at det er dokumentert hvorfor.

Revisor fant at det i enkelte tilfeller manglet dobbeltkontroll ved uttak av A-preparater. Ved Stasjonsveien 20 er utlån av medisiner og håndtering av restlager av medisiner ikke i henhold til faglige anbefalinger.

På bakgrunn av gjennomført undersøkelse har revisor følgende anbefalinger om medisinhåndtering ved helsetunene:

  • Sørge for at medisiner alltid er innelåst.
  • Sikre at medisin gis til riktig tid, og at eventuelle avvik dokumenteres.
  • Sørge for forsvarlig praksis ved lån av beboeres medisiner.
  • Sørge for å kassere medisiner som farlig avfall.
  • Sørge for at praksis med restlager følger faglige anbefalinger.

Rapporten gir grundig og detaljert informasjon om helse- og omsorgsarbeidet ved kommunens helsetun innenfor områdene medisinhåndtering, ernæring kapasitet og kompetanse.

Rapporten synliggjør at mye av kommunens arbeid på området gjøres i henhold til gjeldende regelverk og rutiner, men at det også er områder kommunen bør jobbe med. Dette gjelder særlig å håndtere medisiner forsvarlig, heter det i rapporten som legges frem for kommunestyret.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW