onsdag, november 30, 2022
HjemPolitikkHvordan er det med "Pakkeforløp hjem" i Malvik?

Hvordan er det med «Pakkeforløp hjem» i Malvik?

Høyres kommunestyremedlem, Julianne Moen Foss, ber ordføreren svare på hvordan ståa i Malvik er når det gjelder den lokale oppfølgingen av tilbud til kreftpasienter.

-Helsedirektoratet har bedt alle landet kommuner om å iverksette «pakkeforløp hjem» fra årsskiftet 2021/2022. Dette med mål om at den kommunale kreftomsorgen skal bli bedre og at hverdagen for kreftpasientene skal bli enklere, sier Moen Foss.

Pakkeforløp hjem er et av tiltakene i nasjonal kreftplan fra 2018, en storsatsing satt i gang av daværende helseminister Bent Høie.

-Kreftforeningen har tatt kontakt med meg som politiker, da de erfarer at ikke alle kommuner er like klare i gjennomføringen av pakkeforløp hjem.

For at pasienten skal oppleve et velorganisert, helhetlig og forutsigbart pasientforløp basert på individuelle behov, er god kommunikasjon mellom sykehus og kommunehelsetjenesten avgjørende, sier hun.

-Det er derfor viktig å avdekke hvor langt Malvik kommune er kommet med pakkeforløp hjem, både for kreftpasienter og pårørende. For når en kreftpasient skrives ut av sykehuset, er det kommunen som overtar ansvaret for pasienten. Pakkeforløp hjem er en oppskrift på hvordan kreftpasientene skal møtes av kommunen slik at alle får et like bra tilbud.

-Det å fange opp kreftpasientens individuelle behov tidlig er svært viktig, og kan bety mindre behov for kommunal behandling og tjenester videre. Pakkeforløp hjem vil gi en langt bedre kreftomsorg og mer fornøyde innbyggere, og sykefraværet kan reduseres slik at flere kan stå i jobb eller mestre egen sykdom i alderdommen.

-Jeg har derfor følgende spørsmål til ordføreren:

• Har kommunedirektøren begynt å utarbeide en plan for hvordan et fullverdig tjenestetilbud til pakkeforløp hjem skal tilbys til kommunens innbyggere i løpet 2022, og hvordan vil kommunedirektøren i så fall løse dette?

Neste kommunestyremøte er mandag 30.mai.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW