onsdag, september 28, 2022
HjemPolitikkVil ha tennisbaner på ytre Malvik

Vil ha tennisbaner på ytre Malvik

Kommunestyremedlem Jørgen Enoksen (H) tar nå til orde for at det må bygges tennisbaner på ytre Malvik.

I en forespørsel til ordføreren skriver han at tennissporten er i vekst i Norge, særlig mange har under koronaen for eksempel begynt å
spille Paddletennis, som er en slektning av tennisen og som enkelt kan beskrives som en blanding av squash og tennis.

-Nå som sommeren for alvor nærmer seg, så er det ikke bare de mest vanlige sportene man kan drive med utendørs. Selv om tennisen er en voksende sport i Norge, så vil det nok best betegnes som en særsport i dag. Og for å gjøre sporten mer tilgjengelig for allmennheten, så trengs det treningsflater, skriver han.

-Trondheim kommune har gjennom anleggelsen av Lade idrettspark blant annet bygd fire utendørs tennisbaner i tilknytningen til den nylig etablerte idrettsparken. Banene funger slik at de primært er åpne for publikum etter en førstemann til mølla-modell. Og når alle fire
banene er i bruk og flere vil spille, så må de som har vært der lengst etter 30 minutter vike.

-Etter dialog med ansvarlige for kultur og idrett i Trondheim kommune, så har det blitt svart ut om årlige kostnader ved en slik modell, samt om det har vært noen utfordringer med å ha utendørs baner åpen for allmenheten. Her ble det svart at det er stort trykk på banene i godværsperioder og at banene er svært populære.

-Av «uheldige» episoder kan det nevnes at enkelte spillere har «okkupert» banene, noe som har skapt frustrasjon hos ventende publikum. Derfor vil Trondheim kommune nå se på en modell hvor man kan booke banen for en halvtime av gangen, kommer ikke nestemann som har booket eller banen ikke er booket, kan man fortsette å spille – slik at man reelt sett kan spille lengre enn 30 minutter.

-Selv om det ble veldig detaljert om hvilke modeller som er mulige å benytte seg av, for at publikum kan bruke banene. Så er det viktig å trekke fram dette, da dette må sees i lys av at den eneste utfordringen Trondheim kommune har hatt med banene er at enkelte har
«okkupert» de.

-Når det gjelder kostnadsestimat for å holde de fire banene åpent i året, så ligger dette etter et grovt estimat på omtrent kr. 80 000. Etter mitt skjønn, ganske brukbare vedlikeholdskostnader.

-Det vil derimot være bygging av selve banene som vil koste. Her vil det også avhenge av hvor mange baner man bygger og om grunnen disse kan stå på må kjøpes ut. I følge tall fra godeidrettanlegg.no, som er et samarbeid mellom; Kulturdepartementet, Norges
idrettsforbund og NTNU – så kommer det frem at opparbeidelsen av en moderne tennisbane ligger på mellom kr. 500 000 – 750 000.

-Selv om forslaget gir et vist estimat på kostnader knyttet til vedlikehold og utarbeidelse av baner, ber jeg naturligvis kommunedirektøren om å komme tilbake med konkrete kostnadsberegninger knyttet til dette. I kostnadsberegningen skal tomteforslag for etablering av tennisbaner – fortrinnsvis i ytre Malvik også ligge til grunn. Videre skal forslaget bygge på etablering av 2-4 tennisbaner. For de ulike tomtene kan det være forskjell hvor mange baner det passer seg å etablere, men det må ligge på minimum to baner.

-I samsvar med etablering av tennisbaner, bes kommunedirektøren se på muligheten for å etablere anlegg for andre smalere idrettsgrener sammen med tennisflatene. Her gis kommunedirektøren også frihet til å velge hvilke idretter dette skal gjelde, men at dette
fortrinnsvis kan foregå utendørs, slik at man slipper etablering av innendørs bygningsmasse som vil drive kostnadene opp.

Jørgen Enoksen (H) vil derfor fremme følgende forslag:

  • Kommunestyre ber kommunedirektøren så raskt det lar seg gjøre, komme tilbake med sak om mulige tomtevalg av tennisbaner, fortrinnsvis i ytre Malvik.
  • Kostnadsestimatet skal inneholde pris for bygging av 2-4 tennisbaner på de aktuelle tomtene.

Neste møte i kommunestyret er mandag 30.mai.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW