lørdag, november 26, 2022
HjemNyheterTilbakeviser erstatningskrav fra utbygger

Tilbakeviser erstatningskrav fra utbygger

Etter at Malvik kommune solgte eiendommen med adresse Rotamarka 2-8 i Hommelvik til firmaet Ny Bolig Utvikling AS for et knapt år siden, mottok kommunen et erstatningskrav.

Les også: Må trolig punge ut etter å ha solgt eiendom (+)

Ved oppstart av grunnarbeid på tomten i midten av mars 2022 skal det ha blitt avdekket at eiendommen har blitt tilført masser som ikke kommer fra eiendommen. Grunnentreprenøren som sto for arbeidet fikk via dialog med andre entreprenører i utbyggingsområdet informasjon om at eiendommen er blitt benyttet som tipp av Trondheimsfirmaet Søbstad, som foretok utgraving på oppdrag for Malvik kommunen.

Tilbakeviser påstandene

Dette tilbakeviser nå Malvik kommune som ikke kan se at tomta var i en annen stand ved salget enn den var ved befaringen
som kjøper etter det opplyste skal ha gjennomført forut for at det ble gitt bud. Den var heller ikke i en annen stand enn slik det ble gitt opplysninger om i forbindelse med salget.

Dette fremkommer av et brev kommunen har sendt Advokatfirmaet Magnus Legal AS, som er kundens representant.

-En minner om at det fra både prospekt og i kontrakt, fremgår klart at tomta er solgt «som den er». At det skulle være behov for forflytning av masser på tomta i forbindelse med byggingen, kan ikke komme overraskende på utbygger, da det i byggesøknad fra 2021 beskrives terrenginngrep for å få bygningen korrekt i terrenget, skriver kommunen i sitt tilsvar.

-Kostnader til klargjøring av tomta er således kjøpers risiko, og utgjør ikke en mangel ved tomta.

Det tilbakevises at det er grunnlag for å reklamere på tomtekjøpet. Malvik kommune er ukjent med at evt. entreprenør(er) som kommunen må svare for, skal ha tilført masser til tomta etter salgstidspunktet, slik det hevdes. Denne påstanden tilbakevises derfor, skriver Malvik kommune.

Kommunen kan dermed ikke se at det er noe grunnlag for å kreve erstatning fra kommunen.

-Krav om erstatning avvises derfor, konkluderer Malvik kommune i sitt svarbrev.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW