lørdag, november 26, 2022
HjemNyheterEndrer betalingssatsene for SFO

Endrer betalingssatsene for SFO

Politikerne i Malvik skal nå ta stilling til et forslag om å endre betalingssatsene for skolefritidsordningen (SFO) i kommunen.

Samtidig er det ønskelig å fjerne muligheten for kjøp av enkelttimer.

Sentralt vedtak

Det er Stortinget som har vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO i uka for alle elever på 1. trinn fra høsten 2022. Malvik kommunes betalingssatser for SFO må derfor endres fra 01.august i år. Kommunedirektøren foreslår at ny pris for hel SFO-plass for 1. trinn blir kr 1.350,-, som er halv pris av hel plass. Det er ingen endring i satsene for 2.-4 trinn.

Kommunedirektøren foreslår samtidig at muligheten for å kjøpe enkelttimer i SFO faller bort, da dagens ordning med timekjøp gir liten forutsigbarhet for SFO-ene med tanke på organisering og bemanning.

1,3 mill i mindre inntekt

96 prosent av alle elever på 1. trinn i Malvik går i SFO skoleåret 2021/2022. Av disse har 81 prosent hel plass. Som følge av at alle elever på 1. trinn skal tilbys 12 timer gratis SFO i uka fra høsten 2022, vil kommunen få om lag 1,3 millioner kroner i mindreinntekt fra august 2022 og rundt 2,8 millioner kroner i mindreinntekt for 2023. Staten kompenserer for inntektsbortfallet, og dette er innarbeidet i budsjettet for 2022 og i økonomiplanen for 2023-2025.

Kommunedirektøren vil komme tilbake til vurderinger knyttet til timetall for halv plass samt prisene for hel og halv plass på 2.-4. trinn fra 01.01.2023 i den ordinære saken om betalingssatser på rammeområdet oppvekst og kultur som behandles av kommunestyret i desember hvert år.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW