mandag, september 26, 2022
HjemNyheterForeslår å videreføre dugnadsfondet

Foreslår å videreføre dugnadsfondet

Malvik kommunes dugnadsfond ble opprettet første gang i 2018 og har bidratt med mange muligheter for tiltak for frivilligheten og lokalsamfunnet i Malvik.

Nå har Ordfører Trond Hoseth (AP) lagt frem en sak til politisk behandling hvor han foreslår at det settes av én million kroner til årets dugnadsfond.

-Ordfører vurderer at Malvik kommune fortsatt har en sunn økonomisk drift og at det er forsvarlig å bevilge midler til et dugnadsfond i 2022 basert på årsresultatet for 2021, skriver han i sin innstilling til møte i Formannskapet 18.mai.

Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Kriterier for tildeling fra dugnadsfond:

Lag og organisasjoner og frivilligheten i Malvik kan søke om midler som skal støtte opp under, og bidra til aktivitet og fortsatt stor dugnadsinnsats for kommunens innbyggere.

Tiltak og prosjekter som gir vekst i medlemstall, faglig utvikling eller bedre øvings-/treningsforhold vil bli foretrukket.

Eksempler på tiltak er:

  • Rekrutteringsprosjekt
  • Tiltak som gir faglig utvikling
  • Kjøp av utsyr
  • Oppgradering/restaurering av nærmiljøanlegg, turstier, grendehus, lekeplasser

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW