lørdag, mai 28, 2022
HjemNæringslivForeslår økt detaljhandel her

Foreslår økt detaljhandel her

Kommunedirektøren i Malvik innstiller nå til Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging (Aresam) at kommunen tillater en reguleringsendring for næringsområdet på Hommelvik Sjøside.

Det er de to områdene N1 og N2 det er snakk om og endringen går i korte trekk ut på at det tillatte arealet for detaljhandel økes til inntil 1620 m2 i motsetning til nå da det tillatte arealet er på 500m2.

Endringsforslaget innebærer at detaljhandelen ikke begrenses til å måtte plasseres lengst øst, inntil byggelinje mot N1, men åpner for at detaljhandel kan plasseres fritt innenfor hele N2. (se skisse nederst i saken)

Formålet med reguleringsendringen er dermed å åpne for at detaljhandel (i dette tilfellet en Europris), kan etableres hvor som helst innenfor N2, og ikke begrenset til lengst øst innenfor N2. Endringen åpner også for en økning i antall kvadratmeter detaljhandel.

Politikerne i Aresam skal behandle saken i sitt møte 19.mai.

Skjermdump fra saksfremlegg

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW