mandag, september 26, 2022
HjemNyheterMilliardsatsing på jernbanen

Milliardsatsing på jernbanen

Nå får togtilbudet i Trøndelag et historisk løft. Flere store prosjekter skal gi passasjerene og godstransporten et bedre, raskere og mer klimavennlig togtilbud.

Det er ikke småtteri som foregår på den trønderske jernbanen for tiden: Bane NOR bygger en ny og moderne Trondheim Sentralstasjon. Trønder- og Meråkerbanen går fra dieseldrift til grønn og utslippsfri elektrifisering. Gamle signalsystem i Midt-Norge byttes ut med et moderne, digitalt og nasjonalt system. Det er satt inn nye, hybride tog på Trønderbanen, hvor det også planlegger en dobling av kapasiteten med flere person- og godstog.

Prislappen for hele den midtnorske jernbanesatsingen er på rundt 12 milliarder kroner.

Liste over prosjekter i Midt-Norge

Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen: 2,1 milliarder kroner

  • Banestrekningene Trondheim-Stjørdal, Hell-Riksgrensen og Stavne-Leangen går fra dieseldrift til klimavennlig elektrisitet innen utgangen av 2024. Det blir utslippsfrie, stillere og mer moderne tog – med bedre komfort. 

ERTMS Trønderbanen: 1,3 milliarder kroner

  • ERTMS står for European Rail Traffic Management System. Dette er et digitalt og moderne signalsystem som skal erstatte de mange eldre løsningene som i dag er i bruk over hele landet. I Trøndelag inkluderer kostnadsanslaget banestrekningene Trondheim-Melhus-Berkåk, Trondheim-Hell-Steinkjer og Meråkerbanen, samt riving og fjerning av gamle signalanlegg. 

Kapasitetsøkende tiltak Midt-Norge: 2,8 milliarder kroner (foreløpige tall)

  • Tiltaket består av 12 mindre delprosjekter. Målet er å doble togtilbudet til et tog hver halvtime i begge retninger mellom Støren og Steinkjer. En bedre jernbane skal bidra til at flere reiser klimavennlig mellom byer og tettsteder i Trøndelag. Det binder stedene nærmere sammen, noe som styrker regionen og bidrar til et mer konkurransedyktig arbeidsmarked.
  • Prosjektet skal gi mer jernbane for pengene, uten store naturinngrep. Mange mindre tiltak vil til sammen styrke kapasiteten på stasjonene og øker antallet person- og godstog i sporet. 

Meråkerbanen: 220 millioner kroner

  • Her bygges det nye spor, flere nye bruer, det skiftes ut eldre materiell og det er ryddet skog langs linja. Det skal gi passasjerene raskere og mer komfortable reiser, øke kapasiteten i sporet for både person- og godstog og gi bedre sikt ved planovergangene. 

Bimodale tog: 1,9 milliarder kroner (anskaffelse fra Norske tog)

  • Dette er moderne «hybride» tog som går på strøm der det er mulig, og ellers bruker den minst forurensende dieselmotoren tilgjengelig. Togene kan også endres til å være 100 prosent utslippsfrie når hele jernbanen er elektrifisert. Totalt 14 nye togsett skal i trafikk på Trønderbanen. Noen er allerede på plass, mens andre vil være i drift i løpet av våren. Det er SJ Norge som står bak prosjektet, i samarbeid med Norske tog.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW