torsdag, oktober 6, 2022
Hjemi - MalvikVikhamar speidergruppe hjelper unge flyktninger i Libanon

Vikhamar speidergruppe hjelper unge flyktninger i Libanon

Ingvar Tøndel, Vikhammer Speidergruppe

Speideraksjonen foregår i hele april. Speidernes dag i Frivillighetens år 2022 er også lagt til St. Georgsdagen 23. april. Dette blir en dag med mange aktiviteter som speiderne arrangerer.

Vikhamar speidergruppe har valgt å bruke St. Georgsdagen til speideraksjonen og speiderne går i området Vikhammeråsen nord og sør lørdag 23.04 i tiden 13:00-16:00.

Hva samler vi inn til i 2022?

Pengene speidergruppa samler inn gjennom årets aksjon går til Flyktninghjelpens arbeid for at barn og unge i Libanon skal få utdanning. Det lille landet ved Middelhavet som grenser til Syria i nord og Israel i sør har tatt i mot et enormt antall flyktninger gjennom mange år med uro og krig i Midtøsten. Å være på flukt er en veldig krevende tilværelse, spesielt for barn og ungdommer. Det å få gå på skole gir dem en viss trygghet og håp om en bedre framtid. Det gjør en stor forskjell!

Noe av pengene går til Norges speiderforbunds egne samarbeidsprosjekter med speidere i Zambia og Liberia. Vi samarbeider med speiderforbund i disse landene, slik at de kan tilby god speiding til mange flere.

Speiderne i flere afrikanske land har dessuten bekjempelse av koronasmitten som en del av sitt samfunnsbidrag, og de gjør en viktig jobb med å spre kunnskap om hygiene og forebygging av smitte.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW