torsdag, oktober 6, 2022
HjemMeningerNedbygging av strandsonen - en trussel mot folkehelsen

Nedbygging av strandsonen – en trussel mot folkehelsen

Terje Hansen, FrP

Leserinnlegg: Det er de folkevalgte politikerne i en kommune som har det overordna ansvaret for sine innbyggeres helse og livskvalitet. En viktig faktor i denne sammenheng er å bevare strandsonen tilgjengelig for alle og strandsonen er hundremeterbelte bak vannlinjen på flo sjø.


Flertallet i Malvik kommunestyre har problemer å se hva som er best for sine innbyggere. Det er noe spesielt når det er Arbeiderpartiet som ikke skjønner regelverket Det står i Malviks egen arealplan fra april 2019 at byggeforbudet i strandsonen står ved lag og om det innvilges dispensasjon, så skal det være noe som må ligge ved sjøen som båtanløp, aquakultur, badeland, reindrift og lignende. Dette er da ikke vanskelig å forstå.


Også sivilombudsmann Hanne Harlem er bekymret over den måten norske kommuner håndterer regelverket om strandsonen. Hun sier at den måten dette håndteres på er en stor fare for det Norske demokratiet når det hoppes bukk over innbyggernes interesser fordel for en utbygger.

I denne saken er innbyggerne i Malvik sine interesser blitt overkjørt fra 2006 da forhandlingene mellom Kjeldstad, Rom Eiendom, Bane Nor og Malvik kommune startet. Regelverket sier klart og tydelig at når industriområder i et sentrum skal omreguleres, så skal det være folkemøter så folket får være med i prosessen.

Den gangen var kommuneplanlegger Rolf Brovold sekretær for denne gruppen, og han påpekte at vi kan ikke planlegge hus på områdene før de er omregulert. Han sa videre at dette måtte innbyggerne være med å bestemme. Han fikk bare beskjed om at dette hadde han ikke noe med. Brovolds rapport til Rådmannen om hendelsene ble hemmeligstemplet så ikke politikerne skulle få tak i den. Da saken kom opp for kommunestyret i 2012 var det derfor ingen som kjente til hvordan saksbehandlingen hadde foregått. Den gangen var det Malvik kommune som eide Moanområdet. Kommunen fikk kjøpt det billig fra Rom Eiendom (17 millioner) fordi de trodde kommunen skulle bruke det til friområde. I april året etter ble Moan solgt til Sjøsiden for den samme summen.

Dette gjorde kommunen selv om de hadde pålegg om å erstatte de 12 målene med friområder på Mogjerdet (2011) som ble bygget ned som følge av byggingen av helsetunet og kulturhuset. Kommunen måtte lage en grøntanalyse for å vise hvor de nye arealene skulle komme, men det fantes ikke plass til nye arealer. Den gangen var da det et stort trykk på politikerne med Sentrum Vel i spissen både i media og kommunestyre. Svaret var bare; «beklager. vi har bestemt oss for å bygg vi, sjø». Friområdene som ble bygget ned på Moangjerdet er fremdeles ikke erstattet. Dette er et lovbrudd som flertallet i Malvik, med Arbeiderpartiet i spissen, later som ikke eksisterer. Her burde kontrollutvalget gått inn og sett på gangen i denne betente saken.

Vi har fremdeles mulighet til å berge Moanområdet for å utvikle et parkområde for alle aldersgrupper. Dette ville blitt et fantastisk bidrag til en bedre livskvalitetog et stort pluss til folkehelsa for både Hommelvik og resten av regionen for generasjoner fremover.

Terje Hansen, FrP

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW