torsdag, oktober 6, 2022
HjemMeningerSFO uten innhold?

SFO uten innhold?

styreleder Norsk kulturskoleråd Trøndelag, Ingvill Dalseg

Sv`s forlik med regjeringen om gratis SFO – uten innhold?

Gjennom Regjeringens budsjettforlik med SV skal det fra høsten tilbys 12 t/u med gratis SFO for alle 1. klassinger i landet. Regjeringen bevilger 640 millioner kroner mer til gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger, men hva skal kjernetiden fylles med? Er det en plan for faglig innhold eller skal SFO være en oppbevaring?  

La meg komme med et forslag – fyll tiden med faglig innhold, fyll tiden med kulturskole! 

I Stortingsmelding 18 tydeliggjorde regjeringen at barn- og ungdomskulturfeltet er et politisk satsningsområde.Hovedbudskapet i meldingen er at alle barn og unge som ønsker det, skal få tilbud om å være med på et kunst- og kulturtilbud. Kulturskolen er et sentralt virkemiddel for å nå dette målet. 

Ved å gi et tilbud om kulturskole i SFO tiden, kan alle barn i SFO få tilbud om kulturskole. Målet med kulturskolens deltagelse i SFO er å skape kunst og kulturopplevelser for allebarn. Dette er etter min mening en riktig prioritering med tanke på å inkludere flere barn, og gi mulighet for å lage, oppleve og bidra til kunst og kulturopplevelser for alle. 

Norsk Kulturskoleråd har spilt inn til Storting og regjering at kulturskolen bør få en søkbar pott med utviklingsmidler slik at tilbudet kan finansieres. 

Gratis SFO gir ett godt fundament for kunst- og kulturopplevelser til landets førsteklassinger. Det er derfor grunn til å ha forventninger til kommunene, som er skoleeiere for både SFO og kulturskolen, at de bruker anledningen for å skape gode tilbud for barn og unge. 

Jeg håper stortinget, i samarbeid med regjeringen, tar denne pasningen og fyller tiden i SFO med kulturelt tilbud! 

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW