søndag, november 27, 2022
HjemPressemeldingerFlere velger yrkesfag

Flere velger yrkesfag

1. mars gikk fristen for å søke videregående opplæring for skoleåret 2022/2023 ut. Søkertallene viser at det fortsatt er en økning av søkere til yrkesfag.

Det er fortsatt flere som søker seg til yrkesfag enn studieforberedende. Søkningen til yrkesfag har gått opp fra 54,26 % i fjor til 54,63% i år. Søkere til studieforberedende har gått ned fra 45,74 % til 45,37 %.

– Vi har et arbeidsliv som har et prekært behov for kompetanse, og vi har for få ungdommer til å fylle dette behovet. Det er veldig stor etterspørsel etter fagarbeidere, og derfor er vi fornøyd med at vi gjennom flere år har hatt en økning av antall ungdommer som velger yrkesfag, sier direktør for utdanning og kompetanse, Vegard Iversen.

På yrkesfag er dette utdanningsprogrammene med størst endring:

• Økning for elektrofag og datateknologi med 1, 01 prosent (fra 519 til 589 søkere)
• Økning i bygg – og anleggsteknikk med 0, 77 prosent (fra 426 til 480 søkere)
• Økning i teknologi- og industrifag med 0, 63 prosent (fra 538 til 586 søkere)
• Nedgang for helse og oppvekstfag med 1, 45 prosent (fra 827 til 756 søkere)
• Nedgang for restaurant- og matfag med 0, 53 prosent (fra 177 til 149 søkere)

– Dersom vi legger arbeidslivets behov til grunn er det positivt at det er økning innenfor bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag. Innenfor elektro- og datateknologi ser vi at det blir behov for flere arbeidsplasser.  Det er uheldig at det er søkernedgang for utdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag og restaurant- og matfag. Her har vi stort behov for framtidig arbeidskraft, og vi må fortsette å jobbe med rekruttering innenfor disse fagområdene, sier Vegard Iversen.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW