lørdag, juni 25, 2022
HjemMeningerFNs klimapanel har nok en gang talt,- Tid for handling

FNs klimapanel har nok en gang talt,- Tid for handling

Mark Rie Aagaard, fylkesleder i Trøndelag Natur og Ungdom

For over 5o år siden hørte man om farene ved en global oppvarming for første gang. Siden det har det vært mye snakk i Norge om klimaforandring og ekstremvær, men lite handling for å forebygge dette. Samtidig som Norge fortsetter å bore etter mer olje enn vi kan bruke, kommer FNs klimapanel med tydelige rapporter om hvor ødeleggende klimaendringene er for alt liv på jorden. Flere arter blir stadig rødlista, store deler av naturen går tapt, og de økte temperaturene som kommer fra ekstremværet fører til mer sykdom, død og traumer. Menneskers hjem går i ruiner på bekostning av menneskeskapte klimaendringer, og flommer og stormer fører til dødsfall og sykdommer. For 3 år siden gikk tusenvis av elever ut i skolestreik for klimaet, men det meste de fikk tilbake var et klapp på skulderen for innsats; Ikke en bærekraftig omveltning I samfunnet.

Nå er det et halvt år siden FNs generalsekretær António Guterres gikk ut med «Kode rød for menneskeheten», og første delrapport fra FNs klimapanel ble omtalt som «dødsstøtet for fossile energikilder». I den første rapporten var det tydelig at klimautfordringene må behandles som en umiddelbar trussel. Likevel er Norge langt unna å kutte sine utslipp, men fortsetter å holde på sin kjærlighet for fossil energi.

Den 28 februar lanserte FNs klimapanel deres andre del av sjette årsrapport om klima, og i den er det lagt fokus på virkningene av klimaendringene og hvordan vi kan tilpasse oss. Nok engang står det om hvor kritisk ekstremvær er. Klimapanelet er tydelig på at for lite er gjort, og for mye skade på naturen har allerede skjedd. Rapporten viser at vi må handle effektivt og raskt nå, ikke om ti år. Gjennom flere tiår har politikere mislyktes på å redusere utslippene i den graden vi må for å forebygge global oppvarming. Selv om vi hører om farene ved global oppvarming, og konsekvensene mange allerede står over, har Norge fram til nå gjort svært lite.

Som et av verdens rikeste land, og et av landene som har bidratt mest til global oppvarming, er det vårt etiske ansvar å bidra til et bærekraftig skifte for verden. Derfor håper jeg at den nye regjeringen ser alvoret i FNs klimarapport, og setter klimatiltak i søkelyset. Nå er det viktigere, og vanskeligere enn det noensinne ville vært å sørge for at de negative konsekvensene for natur og mennesker blir redusert. Tiden for å handle er nå, og det er ikke for sent for Norge å snu retning, og starte på stien mot en mer bærekraftig framtid. For eksempel kan regjeringen starte med å stanse ny oljeleting og si nei til gigafeltet Wisting i det allerede utsatte Arktis.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW