onsdag, november 30, 2022
HjemMeningerFlere praksisplasser og bedre kvalitet i praksisstudier for sykepleierstudenter er noe vi...

Flere praksisplasser og bedre kvalitet i praksisstudier for sykepleierstudenter er noe vi prioriterer i Trondheimsregionen

Regionrådet for Trondheimsregionen

Innlegg fra: Regionrådet for Trondheimsregionen

FLERE PRAKSISPLASSER OG BEDRE KVALITET I PRAKSISSTUDIER FOR SYKEPLEIERSTUDENTER ER NOE VI PRIORITERER I TRONDHEIMSREGIONEN

Kommunene i Trondheimsregionen arbeider hver eneste dag for å beholde og å rekruttere sykepleiere til kommunehelsetjenesten. Dette gjelder også helsefagarbeidere, vernepleiere, leger med mere. Vi har forståelse for at ikke alle mener at arbeidet gir de effekter som ønsket på kort sikt men vi håper at alle ser utfordringsbildet som kommunehelsesektoren i Norge står ovenfor. Det er komplekst og det finnes ingen enkle løsninger. Vi har en felles samfunnsutfordring der vi sammen må utvikle løsningene. Og vi må framsnakke kommunehelsetjenesten som arbeidsplass.

Det er en viktig strategisk beslutning at det nå skal utdannes langt flere sykepleiere enn før nasjonalt og at det ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, opprettes flere studieplasser. Kommunene i Trondheimsregionen har en viktig rolle i å ta imot flere praksisstudenter når NTNU og Nord Universitet nå får flere sykepleierstudenter. Vi er vårt ansvar bevisst og vil legge til rette for flere praksisplasser allerede i fra studieåret 2022/2023 for sykepleierstudenter i kommuner i Trondheimsregionen.

I tillegg til å åpne opp for flere praksisplasser er vi opptatt av kvaliteten på praksisstudiene. Et eksempel på dette er arbeidet som gjøres i kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal som gjennom Interkommunalt rekrutteringsprosjekt helse arbeider sammen med NTNU og KS Jobbvinner om tiltaket Kvalitet i praksisstudier for sykepleierstudenter, der man skal prøve ut tiltak som kan styrke kvaliteten på studentenes praksisstudier. Praksis utgjør ca 50% av sykepleierstudentenes utdanning. Det er dokumentert at studenter som opplever god kvalitet på sin praksisplass i større grad vil søke seg tilbake til praksisstedet som ferdig utdannede yrkesutøvere. Allerede etter påske 2022 tar Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner i mot 1 års sykepleierstudenter som skal ha praksis på sykehjem og der nye tiltak som skal styrke kvaliteten i praksisstudier skal testes ut sammen med veiledere i fra NTNU. Resultatene i fra dette tiltaket vil deles med kommuner i Trøndelag slik at vi kan utvikle oss sammen.

Som folkevalgte ledere er vi opptatt av at kommunene i Trondheimsregionen skal tilby gode praksisplasser med fokus på faglig læringsutbytte og at studentene får innsikt i de spennende arbeidsoppgavene som kommunehelsetjenesten kan tilby. Kommunehelsetjenesten er i endring og det gjøres mye viktig utviklingsarbeid i Trøndelag sammen med NTNU, SINTEF, Nord Universitet, Statsforvalteren og KS rettet mot kommunehelsetjenesten. Vårt felles mål er å beholde ansatte, videreutvikle ansatte og å rekruttere ansatte til kommunehelsetjenesten, nå og i et framtidsperspektiv. Vi håper at mange søker seg til sykepleierstudier ved NTNU før søknadsportalen stenger 15 april. Lykke til med utdanningsvalget!

Kommunene i Trondheimsregionen vil forplikte oss til å ta imot studenter til praksisplasser i våre kommuner, og forventer at St.Olav følger opp sammen med oss slik at vi når målet.

Interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen (også kalt Regionrådet for Trondheimsregionen) er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen. 

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW