torsdag, oktober 6, 2022
HjemNæringslivNAVs bedriftsundersøkelse 2022 - viktig kunnskap for utvikling av arbeidsmarkedet

NAVs bedriftsundersøkelse 2022 – viktig kunnskap for utvikling av arbeidsmarkedet

Nå mottar over 1 300 trønderske virksomheter NAVs årlige bedriftsundersøkelse.

– Vi håper også i år på stor deltagelse, for undersøkelsen gir et grunnlag for hvilke veivalg vi bør ta for å skaffe den kompetansen vi trenger, sier Torbjørn Aas, direktør i NAV Trøndelag.

NAVs bedriftsundersøkelse er Norges største kartlegging av arbeidsmarkedet, og gir verdifull kunnskap om utvikling, forventninger og behov for rekruttering hos arbeidsgivere. Undersøkelsen kjøres for 28. år på rad. 

Næringenes kompetansebehov 

Hvordan har to år med pandemi påvirket arbeidsmarkedet? Hvilke forventninger har bedriftene til sysselsetting det neste året, hvilke rekrutteringsproblemer har de ulike næringene, og hvilken kompetanse er det vanskelig å få tak i?  

Alt dette gir bedriftsundersøkelsen svar på.  

Viktig kunnskap for mange

Resultatene fra undersøkelsen gir et bilde på hvor mange arbeidstakere som mangler innenfor de ulike nærings-, og yrkesgruppene i Trøndelag.  

– Denne kunnskapen er ikke bare viktig for NAV, men også andre private og offentlige aktører, som for eksempel utdanningsinstitusjoner og fylkeskommunen, som har ansvaret for videregående utdanning, sier Aas.   

Utvalget til bedriftsundersøkelsen trekkes fra alle virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret, og NAV Trøndelag håper på stor oppslutning om undersøkelsen. Høy svarprosent er avgjørende, slik at undersøkelsen dekker hele bredden av bedrifter og næringer.  

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW