torsdag, oktober 6, 2022
HjemMeningerRavlums inhabilitet i utbyggingssak er innklaget til Statsforvalteren

Ravlums inhabilitet i utbyggingssak er innklaget til Statsforvalteren

Jan Holm, journalist og medlem av Facebook-gruppen Nei til Blokker – BEVAR matjorda på Vikhammer

Advokat Leif Strøm har innklaget saken om inhabilitet i ARESAMs møte 20. januar, der utvalget stemte for utbygging på Nedre Vikhammer med knappest mulig margin.

Arbeiderpartiets representant, Bernt Ravlum, meldte seg ikke inhabil, slik han har gjort i alle andre saker siden 2008, som har omhandlet områdeplanen, sentrumsplanen og utbyggingen på Vikhammer. I møtet endte avstemningen 4–3 i favør utbygging grunnet Ravlums stemme.

(Les tilsvar nederst i innlegget)

ARESAM, arealutvalget i Malvik kommune, har, før klagen ble sendt, allerede innsett at Ravlum var inhabil og har innkalt til ekstraordinært møte en time før kommunestyremøtet mandag. Nå er jo saken om utbygging i rask utvikling etter flere markante protester, så det er usikkert hva som vil skje på dette møtet.

Inhabilitetssaken ble reist under et intervju med meg i Stjørdals-Nytt, der jeg spurte: «Hvorfor valgte han å stemme denne gangen? Det må utvilsomt ha sammenheng med at det ser bedre ut med et 4–3-resultat enn 3–3. Uavgjort er utvilsomt en litt dårligere sak overfor kommunestyret.»

Malvikbladet skrev senere: «Utvalget må behandle reguleringsplanen for Vikhammer nedre på nytt fordi lederen, Bernt Ole Ravlum (Ap) glemte å be om å få sin habilitet vurdert da utvalget behandlet saken i forrige uke.»

Saken er del av et helt sakskompleks, som skal vurderes av Statsforvalteren i Trøndelag.

Derfor er saken, til tross for at ARESAM innrømmer feilen, innklaget til Statsforvalteren via Malvik kommune.

En forglemmelse

Bernt-Ole Ravlum (AP) har dessverre blitt syk så ordfører Trond Hoseth (AP) svarer ut her.

-Det er riktig som Holm skriver at Bernt-Ole Ravlum har fremmet spørsmål om sin habilitet i forbindelse med behandlingen av både sentrumsplanen for Vikhammer, detaljreguleringa av Vikhammer Øvre og 1.gangs behandling av detaljreguleringa for Vikhammer nedre. Så er det jo slik i politiske utvalg at det er utvalget som avgjør habilitetsspørsmålet, men i alle disse tilfellene har utvalget (ARESAM og Kommunestyret) kjent Ravlum inhabil, skriver Hoseth.

-Da innstillinga fra ARESAM kom til ordfører i forbindelse med innkallinga til kommunestyret 31.01 så jeg at det ikke var vurdert habilitet. Jeg kontaktet da møtesekretær og fikk bekreftet at ingen habilitet var vurdert, skriver han.

-Videre tok jeg da kontakt med Ravlum for å etterspørre om det hadde vært endringer i saken som gjorde at habilitetsspørsmålet var endret. Det var det ikke og Ravlum bekreftet at dette var en forglemmelse, og at han fortsatt skulle bedt om vurdering av sin habilitet.

I samråd med kommunedirektøren vurderte da jeg at det ryddigste var å sende saken til en ny behandling i ARESAM noe som da skjer i et eget møte mandag.

Her kan du lese hele klagen fra advokat Strøm og Jan Holm.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW