torsdag, oktober 6, 2022
HjemMeningerOm natur og dyrking på Vikhammer: det er aldri for sent å...

Om natur og dyrking på Vikhammer: det er aldri for sent å snu!

Stephen Barstow, Malvik.


Innlegg av Stephen Barstow: Om natur og dyrking på Vikhammer: det er aldri for sent å snu!

I likhet med MDG vil jeg aller helst bevare alt av matjord som er igjen på Vikhammer.

I tillegg til det som nevnes av Svisdahl og Bjørgum må det nevnes at utbyggingen kommer til å ødelegge for alltid enda et av kommunens viktigste områder for det biologiske mangfold.

I løpet av mindre enn 12 år siden utgivelsen av NTNUs rapport «Viltkartlegging i Malvik Kommune» blir dette den fjerde av kun 18 «Verdifulle Viltlokaliteter» som helt eller delvis ødelegges i Malvik (dette går utrolig fort!).

Det er nemlig det største overnattingsstedet for kaie (en liten kråkefugl, bildet) så langt nord i verden på Vikhammer og fuglene trekker fra en stor del av Malvik og Stjørdal kommunene hver kveld om vinteren fordi de føler seg trygg her. Fuglene får litt kveldsmat i kornåkrene på Vikhammer før de legger seg til ro.

Så vidt jeg vet har ikke dette blitt nevnt i det hele tatt så langt i prosessen (konsekvensanalysen?). (fortsetter under bildet)

Foto: Stephen Barstow

Men, det kan godt være at det må et kompromiss til om vi skal i det hele tatt kunne ta vare på noe av dyrkajorda og jeg vil derfor støtte MDGs forslag til å halvere antall leiligheter som skal bygges.  

Kun 5 km vest for Vikhammer har jeg vært involvert i fem år i samarbeid med foreningen KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) og lokalbefolkningen å transformere en kornåker på Være til et område som allerede har et stort biologisk mangfold og hvor over 40 personer nå dyrker maten sin selv.

Dette er Væres Venner Felleshagen (like ved parkeringsplassen på Væresholmen), et område som var truet av nedbygging. Kombinasjonen av næringsrik jord og den sjønære beliggenhet (godt klima) gjør at man kan overføre de gode erfaringene og avlinger vi har fått til direkte til Vikhammer. Det er helt klart et behov for en lignende felleshage / parsellhage som vil også være et viktig møtested for lokalbefolkningen og også et flott sted for en skolehage på Vikhammer (skolehager dukker opp igjen over hele landet)!

Det bør også plantes frukt og nøttetrær (gjerne gamle sorter) – vi har lykkes allerede på Være med storfruktet hassel og valnøtt. Jeg gjerne tilbyr min hjelp om dette blir aktuelt og vil gjerne donere et eksempel av selveste Malvikeplet til prosjektet – den eneste gjenstående tre av denne gamle sorten finnes på Skansen Gård på Torp hvor vi i samarbeid med Ringve Botaniske Hagen har fått lov til å hente podekvister.

La oss ta vare på det vi kan av dyrka mark til fremtidige generasjoner. Det blir økende behov for lokal matproduksjon i årene som kommer, så kjære politikere tenk nøye gjennom dette og gjør det som er riktig:

BEVAR DYRKAMARK PÅ VIKHAMMER!

Med naturvennlig hilsen, Stephen Barstow
Malvik 28. januar 2022

Plantefaglig Leder i KVANN (kvann.no); grønnsaksdyrker og naturinteressert i Malvik i 40 år

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW