torsdag, august 18, 2022
HjemMalviknytt.noKan gå ut over tjenestetilbudet (+)

Kan gå ut over tjenestetilbudet (+)

Malvik kommune er under press på grunn av høye smittetall i kommunen nå. Etrepresentativt utvalg av de smittede er ansatt i kommunen, og det kan etter hvert ramme nøkkelpersonell i kommunen, slik at tjenestetilbud må stenge i perioder. Organisasjonssjef Jens Berget, og kommuneadministrasjonen forøvrig, følger situasjonen nøye.

– Det har vært høyere sykefravær en normalt over litt tid, men ingen tilbud er stengt ned enda. Vi har planer for å håndtere situasjonen, og vil holde tjenestetilbudene opp så lenge det lar seg gjøre, sier organisasjonssjef Jens Berget til Malviknytt.

Bare i løpet av det siste døgnet er det registrert 41 smittetilfeller i barnehager og skoler. Siden omikron er så smittsomt som det er, er det klart at dette også vil ramme ansatte. Det viser seg at de som er vaksinert, får ingen eller svært milde symptomer. Tiden er inne for å la seg vaksinere, for nesten alle kommer trolig til å bli smittet i løpet av de nærmeste dagene.

– Tilbakemeldingene fra sektorene er at det går utover tjenestetilbudet, og vi må selvfølgelig gjøre noen endringer for å stå i situasjonen. Det må vi. Vi har planer for hva vi gjør hvis vil kommer i en situasjon der nivå på bemanning blir kritisk, og hvordan de da skal omfordele resurser slik at vi ivaretar det mest prekære oppgavene. Det er uaktuelt å stenge noe, før vi eventuelt må. Da vil det bli stengt avdelinger eller trinn, og ikke hele tilbud, sier organisasjonssjefen.

Det er stor oppblomstring av smitte i Malvik nå, og hvordan det utvikler seg videre, avgjør hvilke konsekvenser smitten får.

– Det går jo bra enda, men vi er spent vi også. Når får vi så stort fravær at vi må vi må gjøre noe med tjenestetilbudet vårt? Når smitten er som nå, og et av tiltakene er at smittede skal i isolasjon, kommer det til å gå ut over bemanningen, sier Jens Berget.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW