Deler ut tilskudd til mobilisering mot ensomhet

Foto: Illustrasjon/FeeLoona fra Pixabay

Helsedirektoratet tildeler tilskudd for mobilisering mot ensomhet. 

Den samlede potten er på kr 18.300.000,-

Hensikten er å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen. 

Målgrupper er unge og eldre mennesker som er ensomme eller er særlig utsatt for å oppleve ensomhet. 

Frivillige og ideelle organisasjoner og private aktører vil sammen eller hver for seg kunne iverksette tiltak.

Tiltakene utvikles og gjennomføres i samarbeid med kommunene.

Søknadsfristen er 01. februar 2022

Mulig å samarbeide

Frivillige og ideelle organisasjoner/ stiftelser og bedrifter kan søke om å få tilskudd.

Søkere kan samarbeide om en felles søknad eller søke hver for seg.

Det forutsettes at tiltakene utvikles og gjennomføres i samarbeid med kommunene med sikte på et mer langsiktig arbeid og for å kunne rekruttere mange nok og rett målgruppe. 

Med samarbeid menes f.eks. å etablere felles arenaer, kontaktpersoner, bruk av lokaler, strategi for rekruttering eller liknende.