onsdag, august 10, 2022
HjemNyheterDeler ut tilskudd til mobilisering mot ensomhet

Deler ut tilskudd til mobilisering mot ensomhet

Helsedirektoratet tildeler tilskudd for mobilisering mot ensomhet. 

Den samlede potten er på kr 18.300.000,-

Hensikten er å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen. 

Målgrupper er unge og eldre mennesker som er ensomme eller er særlig utsatt for å oppleve ensomhet. 

Frivillige og ideelle organisasjoner og private aktører vil sammen eller hver for seg kunne iverksette tiltak.

Tiltakene utvikles og gjennomføres i samarbeid med kommunene.

Søknadsfristen er 01. februar 2022

Mulig å samarbeide

Frivillige og ideelle organisasjoner/ stiftelser og bedrifter kan søke om å få tilskudd.

Søkere kan samarbeide om en felles søknad eller søke hver for seg.

Det forutsettes at tiltakene utvikles og gjennomføres i samarbeid med kommunene med sikte på et mer langsiktig arbeid og for å kunne rekruttere mange nok og rett målgruppe. 

Med samarbeid menes f.eks. å etablere felles arenaer, kontaktpersoner, bruk av lokaler, strategi for rekruttering eller liknende.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW