mandag, september 26, 2022
HjemMeningerVi har ingen rett til å tale

Vi har ingen rett til å tale

Marthea Åhl

Innlegg fra Marthea Åhl: I Norge bor det over 445 000 ungdommer mellom 13 og 19 år. 32 000 av disse bor i Trøndelag. Vet du hva som er spesielt med denne gruppen? En stor del av befolkningen har ikke en reell mulighet til å være med å påvirke samfunnet de lever i, gjennom å stemme. Vi har ikke muligheten til å påvirke hvor den nye fotballbanen skal være. Vi har ikke muligheten til å påvirke skolegangen vår. Og vi har ikke muligheten til å påvirke hvor de nye boligene skal bygges, som vi en gang skal bo i.

Derfor har vi lovfestet medvirkningsorgan for denne gruppen. Det er vel og bra, men dersom medvirkningsorganet skal fungere, må det høres, også i formell saksbehandling.

Lovfestet

I 2018 ble det lovfestet at alle kommuner og fylkeskommuner i Norge skal ha et medvirkningsorgan for ungdom, som skal representere ungdommer i alderen 13 til 19 år. Et organ som skal fremme ungdommer sin stemme i saker på fylkestinget eller i kommunestyret. Dette er veldig bra for at ungdommer sin stemme skal bli hørt.

Det er derimot ikke lovfestet at medvirkningsorgan for ungdom skal ha møte- og talerett i kommunestyrene eller fylkestingene. Organene får dermed ikke lov til å møte opp og tale ungdommene sin sak når de viktigste valgene blir tatt.

Forskjellsbehandling

I noen kommuner og fylkeskommuner i Norge har medvirkningsorganet for ungdom møte- og talerett. Det er to fylker som har fått det, etter ungdommene i fylkene har jobbet med saken, ofte både hardt og lenge. Ditt bosted bestemmer altså om din mening blir hørt eller ikke. Dette er ikke holdbart. De grunnleggende prinsippene i rettssamfunnet er basert på at loven er lik for alle.

Barnekonvensjonen

I Barnekonvensjonens artikkel 12 står det «Alle barn har rett til å seie meininga si, og deira meining skal bli tatt på alvor». Dette må bli ivaretatt. Nå er det opp til hver enkelt kommune og fylkeskommune å ta ansvar for å høre på sine ungdommen.

Vi har rett til å bli hørt. Ungdommers stemme er viktig. Vi må få være med på å påvirke vår egen framtid.

Nå i desember skal fylkestinget i Trøndelag behandle hvorvidt Ungdommens fylkesutvalg skal få lov til å ha møte- og talerett i saker som omhandler ungdom.

Jeg er spent på om fylkestinget vil gå foran å vise vei for hvordan ungdomsmedvirkning bør gjennomføres. Jeg er spent på om fylkestinget vil bli med på å skape historie.

Vi er fremtiden og vi vil være med på å forme den!

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW