søndag, november 27, 2022
HjemPressemeldingerOppretter brukerråd for mennesker med utviklingshemming

Oppretter brukerråd for mennesker med utviklingshemming

Retten til å bestemme over seg selv er noe alle mennesker ønsker. Men brukermedvirkning i tjenestene til mennesker med utviklingshemming har ofte vært mangelfull, derfor oppretter Statsforvalteren i Trøndelag nå et brukerråd.

Retten til å bestemme over seg selv og eget liv er iboende hos alle mennesker, inkludert mennesker med utviklingshemming. Norge ratifiserte i 2013 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, CRPD.

Gjennom tilsyn med kommunene i Trøndelag har Statsforvalteren sett at det er «hull» i brukermedvirkningen og at dette per i dag i liten grad er satt i system.

For at mennesker med utviklingshemming skal få innflytelse og reell innvirkning på tjenester, må en høre deres stemme.

Derfor har Statsforvalteren gitt Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag nord (USHT) i oppdrag å koordinere arbeidet med å opprette brukerråd.

Kan påvirke tilbudet

Hensikten med brukerrådet er å gi Statsforvalteren innspill på utfordringer personer med utviklingshemming støter på i møtet med kommunale helse- og omsorgstjenester. Resultatene av arbeidet i brukerrådet skal så bidra til at kommunene får et bedre grunnlag for å sikre brukermedvirkning på kommunalt nivå, og å få bedre verktøy i planleggingen av gode tjenester til mennesker med utviklingshemming.

Har du lyst til å bli med?

Statsforvalteren leter nå etter gode kandidater som kan tenke seg å sitte i brukerrådet, og som på den måten være med på å påvirke tilbudet og tjenestene til denne gruppen.

Allerede er det flere som har meldt seg som interessert, men det trengs flere kandidater.

Kan du tenke deg å sitte i brukerrådet?

Da kan du ta kontakt med Utviklingssenteret:

Telefon: 419 33 673, eller e-post: utviklingssenteret@verdal.kommune.no

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW