mandag, august 8, 2022
HjemPressemeldingerMalvik kommune iverksetter tiltak for å hindre uønsket trafikk

Malvik kommune iverksetter tiltak for å hindre uønsket trafikk

Pressemelding: Malvik kommune iverksetter tiltak for å hindre uønsket trafikk av tyngre kjøretøy i gater med gjennomkjøring forbudt på Grønberg.

I forbindelse med arbeidet som medfører stenging av Stavsjøfjelltunnelen har det vært økning av uønsket trafikk via Dalabakkan, som går fra Sveberg og ned til Fylkesvegen 950 på Grønberg. Vegtraseen er ikke dimensjonert for tyngre kjøretøy, og er i dag permanent skiltet med gjennomkjøring forbud, med unntak av moped.

Som i et ledd i å bedre trafikksikkerheten i området, settes det opp midlertidige hinder for tyngre kjøretøy i øvre del av Grønberg, i krysset Snurruvegen – Svebergvegen. Det skal jobbes videre med å se på en mer permanent løsning for å hindre ytterligere økt trafikk i området.

-I løpet av den korte perioden vi var der i dag, var Stavsjøfjelltunellen stengt. Og vi ser at ved økt trafikk og omkjøring, er det er flere som måtte snu da de egentlig hadde tenkt seg nedover boligfeltet, sier virksomhetsleder ved kommunalteknikk, Gisle Bakkeli.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW