mandag, august 8, 2022
HjemPressemeldingerKraftprisene sendte inntektene kraftig opp

Kraftprisene sendte inntektene kraftig opp

Pressemelding fra TrønderEnergi: I løpet av årets seks første måneder tjente TrønderEnergi mer på kraftproduksjon, enn selskapet gjorde i hele 2020.

Stabil høy produksjon, gode kraftpriser og effektiv drift bidro til at TrønderEnergi forbedret det underliggende driftsresultatet med nær 350 prosent prosent i første halvår i 2021 – til 229 millioner kroner (mot 66 millioner kroner i første halvår i 2020).
– Vi har en spisset og effektiv organisasjon som leverer resultater hver eneste dag. Samtidig lever vi av og med strømprisene. Denne gangen slår prisene inn i regnskapene våre på en veldig positiv måte. Mens strømprisen var rekordlav i første halvår i 2020, var den uvanlig høy i samme periode i år. Ved årsskiftet skjedde det et markert skifte i etterspørsel og pris, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.


Samfunnsoppdrag

Halvårsresultatet til TrønderEnergi, som er eid av 18 kommuner, og KLP, er også flere ganger bedre enn det underliggende driftsresultat for hele 2020, som endte på 87 millioner kroner.

Underliggende driftsresultat er justert for effekter som ikke er relatert til daglig drift, og er derfor en sterk indikator på lønnsomheten i kjernevirksomheten.

– Jeg er veldig godt fornøyd med utviklingen i TrønderEnergi. Vi ligger an til et godt økonomisk år, og er i rute for å kunne betale ut et solid utbytte for året 2021, som er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt. Det årlige utbyttet bidrar til at våre kommunale eiere kan tilby innbyggere sine best mulig tjenester, sier Gjersvold.

Dobling av pris
TrønderEnergi hadde i første halvår en strømproduksjon på 1139 GWh, som utgjør 97 prosent av normalproduksjon. Det trønderske energikonsernet oppnådde en kraftpris på 35,1 øre/kWh, som er mer enn en dobling sammenlignet med samme periode i fjor (15,6 øre/kWh).  Gjennomsnittlig kraftpris for Midt-Norge (NO3) ble i samme periode 35,9 øre/kWh, (mot 10,9 øre/kWh tilsvarende periode i 2020).  En betydelig sikringsandel gjør at TrønderEnergi i år kom noe lavere ut enn gjennomsnittsprisen i regionen. Året før gjorde imidlertid sikringsandelen at energikonsernet kom bedre ut enn gjennomsnittsprisen.

TrønderEnergis resultat før skatt i første halvår i 2021 endte på samme nivå som året før, 110 millioner kroner, mot 117 millioner året før


Tok over vindpark

Sammen med Stadtwerke München kjøpte TrønderEnergi i april Statkraft ut fra Norges nest største vindpark, Roan vindpark i Åfjord. TrønderEnergi tok i februar også over operatørskapet i vindparken.

 – Overtagelsen av majoritetseierskapet og operatørskapet ved Roan vindpark var en milepæl for oss, og noe vi har jobbet for i lang tid. TrønderEnergi skal bli et ledende selskap innen produksjon av fornybar energi i Norge, og vindkraft er helt sentralt i denne strategien, sier Gjersvold.

TrønderEnergi har de siste årene etablert elbil-ladeselskapet Ohmia Charging, som er Norges største aktør innen elbillading i boligrettslag og sameier, samt Ohmia Retail, som leverer overvåkning, styringstjenester og infrastruktur til dagligvarebransjen. Siste skudd på TrønderEnergi-stammen er Ohmia Construction, som leverer elektrifiserings-, batteri og ladetjenester til byggeplasser.
Ohmia Construction er godt i gang med å elektrifisere byggeplassene. Selskapet deltar allerede i større prosjekter både i Trondheim og Asker, hvor Enova har gått inn med flere titalls millioner kroner, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW