mandag, august 8, 2022
HjemMeningerBør det lages park eller bygges boligblokker?

Bør det lages park eller bygges boligblokker?

Per Olav Bjørgum, MDG

Innlegg fra Per Olav Bjørgum, Miljøpartiet De Grønne: Det planlegges utbygging av opptil 350 boenheter på Stasjonsfjæra og Moan-området i Hommelvik. Et område som ligger mellom jernbanen og stranda.

Foreløpig er saken verken lagt frem i utvalg eller kommunestyre, men utbygger har likevel laget en infoside om det de planlegger som Hommelvik Stasjonsby

Vi er bekymret for flere ting, men viktigst er.

● Blir natur og artsmangfold bevart?  

● Får folk fortsatt mulighet til å bruke stranda i fred?

● Får folk sitt etterlengtede tilbud for natur og friluftsliv der de bor, og nært et kollektivknutepunkt for tilreisende?

● Gir dette den nødvendige vitamininnsprøytningen for å skaffe mer liv i Hommelvik?  Eller sagt på en annen måte, er det samfunnsnyttig?

Dessverre mener vi svaret er nei på alle spørsmålene.

Naturen i området er unikt i sin plassering ved stranda og elva Homla. Det er med god grunn at ikke bare folk, men også 122 fuglearter er observert i området. Felles for folk og fugl er at de ikke bor der, men besøker området.  Det er grunn til å tro at hvis så mange mennesker skal bo her blir fuglelivet fortrengt. Det blir ikke noe igjen av naturen, og det går utover artsmangfoldet.

En badestrand foran boligblokkene blir ikke det samme som å ha en badestrand omgitt av natur. Vi vil gjerne at område skal legge til rette for liv og glede.

For eksempel gjennom en kafé, leke-aktiviteter, sportsaktiviteter, arrangement o.l. det vil ikke forstyrre, men heller komplementere aktivitetene på stranda. Det vil heller ikke forstyrre naturmangfoldet i samme grad.

Tilgang til natur og friluftsliv i nærheten av der du bor blir stadig både mer populært og viktig for folkehelsa.  

Et av argumentene for å bygge boliger nært sentrum er kort avstand til kollektivtransport slik at bilbruk minskes.  Dette er et sterkt argument for å bygge nettopp i stasjonsfjæra, som ligger veldig nært Hommelvik stasjon hvor det er både jernbane og buss. Men like viktig er steder for rekreasjon som man kan komme seg til uten å bruke bil. Det har vi en unik sjanse til å skape i Hommelvik sentrum.  Dette kan ikke oppnås like lett på de andre strendene i nærheten som Midtsandtangen, Storvika, og Flatholman hvor kollektivtilbudet ikke er like tilgjengelig.

Hommelvik trenger selvsagt boliger også, men samlet sett er det mange andre steder som vil være bedre alternativer for boligbygging.

Hommelvik trenger en vitamininnsprøytning

Hommelvik er uten tvil et fint sted å bo og vokse opp i, men de fleste vil nok være enig i at det ikke er mange steder man kan møtes for å gjøre ting sammen eller bare være sosiale her. Men vil bygging av flere boliger gi oss mer aktivitet og samhold?  Eller vil folk kun bo her og reise til Trondheim og Stjørdal for alt annet?

Skal vi få et mer levende Hommelvik med økt aktivitet må vi brette ut sentrumsplanen og se på mulighetene på nytt. Sørge for at sentrum og strand knyttes sammen på en måte som legger til rette for liv, latter og glede.

Vi må stille noen viktige spørsmål: Hva skal til for å skaffe litt mer liv? Hvordan kan vi få mer handel tilbake til sentrum? Kan næringslivets hus bidra til mer aktivitet?  Hva er forskjellen på Malvik og f.eks Stjørdal og Levanger som har bare litt større folketall, men adskillig mer aktivitet i sine sentrum?

Natur- og klimakrisa taler definitivt for å verne slike områder.  Vi må bruke mindre areal, spesielt arealer med stor naturverdi. I tillegg spår FNs klimapanel at vi allerede har så stor klimapåvirkning at det kompliserer bygging i strandsonen ved at det må tas hensyn til havstigning og flere meter høy stormflo.

Hva som vil få størst verdi for Hommelvik, hva som vil få størst samfunnsnytte, er det vi nå må gå grundig gjennom. Inntil vi er sikker på det, kan vi ikke starte denne byggingen.

Det er et svært stort engasjement blant folk i denne, og lignende saker, som viser hvor viktig dette er for folk i Malvik. Vi kan derfor ikke ta lett på en slik utbygging!

Tar vi hensyn til natur og klima, og hva som er best for Malvik-samfunnet, må det bli et ja til å bevare Moan og Stasjonsfjæra!

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW