torsdag, september 29, 2022
HjemNyheterNå skal 16-17-åringer få tilbud om korona-vaksinasjon

Nå skal 16-17-åringer få tilbud om korona-vaksinasjon

Pressemelding fra FHI: Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har gjennom sommeren innhentet mer informasjon og erfaring fra land som tilbyr vaksine til unge. Anbefalingen baseres på en grundig gjennomgang av tilgjengelig kunnskap og kan leses i sin helhet her

– Få ungdommer har blitt alvorlig syke av koronaviruset, men det er en del smitte blant 16-17-åringer. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet. 

Hun fremhever også at redusert smittespredning i aldersgruppen som følge av vaksinasjon er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien. 

Hvem får tilbud om vaksine 

Tilbudet går nå ut til alle født i årskull 2004 og 2005, som utgjør 127.000 ungdommer. De fleste har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foresatte.  

Data fra Norge og andre land viser at aldersgruppen 16-19 år langt oftere får covid-19 enn yngre barn. Ungdommene ønsker også selv å vaksineres. 

– Spørreundersøkelser viser at 16-17-åringene er motivert for å bli vaksinert, og at foreldre til barn og ungdom også ønsker at de skal vaksineres, forklarer Greve-Isdahl. 

Aldersgruppen 16 og 17 år vi være prioritert for vaksinasjon etter den voksne befolkningen over 18 år. Gitt at de fleste over 18 år allerede har fått minst én vaksinedose, vil det i stor grad være mulig for den enkelte kommune å innpasse 16-17-åringer i vaksinasjonstilbudet i kommunen.  

Ungdom tilbys mRNA-vaksine 

Både vaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) og vaksinen fra Moderna (Spikevax) er godkjent til bruk fra 12 år. De fleste europeiske land, USA, Canada og Australia anbefaler vaksinasjon til aldersgruppen 16-17-år. Inntil nå har kun ungdom med underliggende sykdom blitt tilbudt vaksine i Norge.  

– Vaksinen har vist å gi den enkelte vaksinerte høy grad av beskyttelse mot alvorlig sykdom allerede noen uker etter den første dosen, også mot Delta-varianten, sier Margrethe Greve-Isdahl i FHI. 

Det har kommet ny informasjon om en sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner der det oppstår betennelse i hjertemuskelen, såkalt myokarditt. Tilstanden forekommer hyppigere i yngre aldersgrupper, blant gutter og i all hovedsak etter andre dose. Det er foreløpig ikke kjent hvor hyppig tilstanden forekommer, men det er sjelden: i USA er det rapportert en forekomst på opptil 7 per 100 000 vaksinerte gutter i ungdomsalder, mens upubliserte data fra Israel anslår at det er hyppigere.  

– Nyere forskning viser at dette er en tilstand som kan oppstå etter vaksinasjon hos enkelte, og hvor de fleste blir friske innen en måned. Vi har også innhentet råd fra hjertespesialister som mener at denne sjeldne bivirkningen ikke bør være til hinder for at ungdom får tilbud om vaksine. Covid-19 sykdom hos ungdom kan gi mer alvorlig påvirkning av hjertet enn myokarditt etter vaksinasjon, sier Greve-Isdahl.  

16-17 åringene anbefales et intervall mellom første og andre dose på 8 – 12 uker. Årsaken til at det anbefales et langt intervall er at unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil være beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose. Nye studier har vist at et langt intervall kan gi en bedre vaksinerespons, og i tillegg vil det gi tid til å innhente mer kunnskap om risiko for myokarditt etter andre vaksinedose. 

Folkehelseinstituttet fortsetter utredningen om et eventuelt tilbud om vak

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW