onsdag, august 17, 2022
HjemNyheterSykefraværet øker i kommunen (+)

Sykefraværet øker i kommunen (+)

Tall som blir lagt frem for medlemmene av administrasjonsutvalget i Malvik kommune tirsdag viser at det er en markant økning i sykefraværet sammenlignet med året før.

Tallene for 1.halvår 2020, sammenlignet med 1.halvår 2021 viser en samlet økning på 1,7 prosentpoeng.

For de enkelte rammeområdene er det en nedgang i området Rådmann og støtte med 3,4 % og i Samfunnsutvikling og tekniske tjenester med 0,7 %.

Økningene i sykefraværet kommer da i Oppvekst og kultur med 2,6 % og i Helse og Velferd med 1,6 %.

Langtidsfraværet til og med juni var på 7,3 prosent, dette er en økning på 1,7 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2020. Korttidsfraværet til og med juni 2021 var på 1,8 prosent, noe som er identisk med tilsvarende periode i 2020.

Av det registrerte korttidsfraværet i 2021 viser statistikken at 0,11 prosent er koronarelatert.

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW