Søker om tillatelse til deponi for rene masser i Hommelvik (+)

Illustrasjon: fra søknaden

Dette innholdet er reservert for abonnenter.