onsdag, november 30, 2022
HjemMeningerHurra for skole og utslippsfri byggeplass!

Hurra for skole og utslippsfri byggeplass!

Heidi Brøseth og Irén Aina Bastholm (MDG Malvik)

Innlegg fra MDG Malvik: Først ønsker vi å gratulere Vikhammer som nå skal få en sårt tiltrengt, og etterlengtet, ny ungdomsskole!  Det var en stor glede å endelig få et vedtak om bygging i kommunestyremøte 21.6.2021!  Veien har vært kronglete, men nå er vi sikret en flott skole, med et vakkert uteareal, og ikke minst, et fullverdig idrettsanlegg.

Skolen blir sentrumsnær, og med foreslått regulering med miljøgate og planfri kryssing for gående og syklende, ser det veldig lovende ut!

Endelig en utslippsfri byggeplass!

Vi er jublende glade for vedtaket om utslippsfri byggeplass og massetransport! Det er en stor fordel at kommunen går foran som et godt eksempel på veien mot lavutslippssamfunnet.  Det krever selvsagt litt ekstra av de entreprenørene som skal utføre dette, men det gir dem nok samtidig en god mulighet til læring og utvikling.  En utslippsfri byggeplass vil slå positivt ut på Malviks klimaregnskap. Vi håper vi etter hvert også kan få tall på hvor mye det utgjør!

Det er flere positive effekter av en utslippsfri byggeplass og massetransport. I tillegg til å fjerne klimagassutslipp, blir det også mindre lokal forurensing og det blir mindre støy. Dette er nok noe de som bor i det aktuelle området vil sette pris på.

Kunne gått lenger!

I saksfremlegget for Vikhammer Ungdomsskole var det flere opsjoner på klimatiltak.  Det ble i tillegg til utslippsfri byggeplass også bevilget penger til solceller, mens grønne tak (Sedum), og utstrakt bruk av tre ikke ble vedtatt. Vi tror dette burde vært grundigere vurdert før det ble avslått. Med de faktiske vedtakene er Malvik kommune uansett et stykke på vei!  I neste prosjekt kan vi forhåpentligvis gå enda lenger i retning bedre miljø og klima!

Heidi Brøseth og Irén Aina Bastholm,
Miljøpartiet De Grønne Malvik

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW