onsdag, september 28, 2022
HjemNyheterMalvik kommune letter på tiltakene

Malvik kommune letter på tiltakene

PRESSEMELDING: Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, vedtatt i ekstraordinært formannskap.

I ekstraordinært formannskap onsdag 16. juni, ble det vedtatt å forlenge midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Malvik kommune.

Forlengelsen gjelder fra dags dato og til og med onsdag 23. juni.

Forskriften erstatter forskrift fra 11. juni.

Serverings- og skjenkesteder

Alle serverings- og skjenkesteder skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Malvik kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jamfør smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Skjenking av alkoholholdig drikk ved spise- og skjenkesteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke slippe inn gjester etter klokken 21.00, og skjenking av alkohol skal opphøre klokken 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk skal opphøre senest 30 minutter etter dette. Alkoholholdig drikk kan kun serveres i forbindelse med servering av mat, det vil si minimum hovedrett.

Kollektivreiser og bruk av munnbind

Reisende i kollektivtransporten (buss og tog) skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Munnbind i drosje og registrering av reisende

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke er hentet på samme adresse eller tilhører samme husstand. Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Avstandskrav på treningssentre og fysikalske institutt og lignende

Private treningssentre, fysikalske institutt etc. kan holde åpent dersom det sørges for at det overholdes minst 2 meters avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet.

Påbud om registrering av kunder ved treningssenter

Treningssenter, både betjente og ubetjente, skal registrere alle kunder ved ankomst med navn og telefonnummer.

Anbefalinger

Sosiale kontakter

Det anbefales å begrense sosiale kontakter til inntil 10 personer per uke (gjelder ikke egen husstand/ arbeid/skole).

Private sammenkomster i eget hjem

Det anbefales å ha maksimalt 10 gjester i private hjem. Personer som er beskyttet mot koronasykdom regnes ikke med i antallet på 10 personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene. Alle som ikke tilhører samme husstand, bør kunne holde minst en meters avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensningene på sosial kontakt.

Munnbind innendørs i det offentlige rom

Det anbefales at voksne og ungdom 12 år og eldre bruker munnbind innendørs i butikker og kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende.

Munnbind hos virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings og hulltakingstjenester med videre

Det anbefales at ansatte og kunder (voksne) og ungdom 12 år og eldre bruker munnbind dersom de ikke kan holde minst en meters avstand til hverandre. Kunder kan ta av munnbindet dersom dette er nødvendig for utførelsen av behandlingen.

Idrett og kultur

Det oppfordres til å følge nasjonale veiledere for organiserte kultur- og idrettsarrangement

Arrangementer

Det oppfordres til å følge bestemmelsene i covid-19-forskriften samt nasjonale veiledere for arrangement.

Hjemmekontor

Det anbefales at arbeidsgivere legger til rette for at de ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig

Spesielt om karantene/isolering

Rådmannen understreker viktigheten av at personer som defineres som nærkontakt til smittede er konsekvent ved gjennomføring av ordinær karantene. For å begrense videre smittespredning skal nærkontaktens husstandsmedlemmer være i ventekarantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test. Ved tvil om egen situasjon oppfordres det til å ta kontakt med koronatelefonen eller sjekke reglene på Helsenorge.no

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW