søndag, november 27, 2022
HjemMeningerNå er det breddeidretten sin tur

Nå er det breddeidretten sin tur

Turid Eidem Olsen, leder Malvik Arbeiderparti

Innlegg fra Turid Eidem Olsen, leder i Malvik Arbeiderparti: Breddeidretten er i feil utvikling under pandemien – barn, unge og voksne savner felleskapet, tryggheten og idrettsutfoldelsen sammen med sine lagkamerater. Helt siden nedstengingen 11.mars 2020, har breddeidretten lidd under strenge restriksjoner for idrettsutfoldelse. Vi har de siste månedene sett toppidrettslag både innen håndball og fotball trene og spille sine kamper noenlunde som normalt, men fra 2.divisjon og nedover i lavere divisjoner, har ingen lag trent som normalt. Fotballag har ikke gjennomført ordinære seriekamper siden 2019 og heller ikke håndballagene våre har spilt seriekamper siden nedstenging i mars 2020. 

Også innen andre idrettsgrener merkes smittevernsrestriksjonene godt. Vi hører fra små og store idrettslag at frafallet innen flere idrettsgrener er stort. Tidligere denne uka fikk vi høre skremmende tall fra Norges Idrettsforbund om at norsk idrett mistet 185 000 medlemskap i 2020 – en nedgang på 9,6 prosent sammenlignet med 2019. Nedgangen er størst for unge under 12 år. 

Ifølge Norges Idrettsforbund varierer nedgangen stort i de forskjellige idrettskretsene. At idretten har stort frafall under pandemien, har vært kjent i flere måneder. På bakgrunn av dette stilte Malvik Arbeiderparti spørsmål til rådmannen i kommunestyremøte 26. april. Vi ba her om at rådmannen gikk i dialog med idrettslagene i Malvik og undersøkte hvordan situasjonen var når det gjelder eventuelt frafall fra idretten i Malvik. Rådmannen svarte ut dette spørsmålet i kommunestyremøte 31.mai. Her viser rådmannen til opplysninger fra Malvik Idrettsråd om at antallet idrettsutøvere ved utgangen av 2020 var relativt stabile sammenliknet med foregående år. Hittil i 2021 er det heller ikke rapportert om vesentlig frafall men endelig oversikt får man ikke før breddeidretten har gjenåpent helt.

I Malvik kommune har vi ett toppidrettslag, Vikhammer håndballklubb 1.divisjon herrer. Utover dette er Malvik kommune en typisk breddeidrettskommune med totalt 4 447 registrerte idrettsutøvere fordelt i 26 ulike idrettslag og underavdelinger pr. 311221. Malvik Arbeiderparti er glade for at vi i Malvik pr. i dag ikke merker de dystre tallene fra Norges Idrettsforbund når det gjelder frafall. Vi beundrer tålmodigheten og lojaliteten som både idrettsutøvere og idrettsledere i kommunen har hatt til nå. Barn og unge under 20 år har møttes men har vært nødt til å forholde seg til skiftende retningslinjer og stadige utsettelser på gjenåpning. 

Våre voksne idrettsutøvere over 20 år, har imidlertid hatt veldig strenge nasjonale restriksjoner for sin idrettsutfoldelse og dette bekymrer oss. For en liten kommune som Malvik, er det viktig at vi klarer å beholde de voksne idrettsutøverne over 20 år slik at grunnlaget for å holde f.eks fotballag og håndballag i gang, fortsatt er til stede når vi er tilbake til normalen. I en liten kommune er vi avhengige av at både unge og voksne spiller på samme lag. For idrettsutøvere er det viktig å få stille på start og få måle krefter i en kamp. Dette vet vi at breddeidretten i Malvik også venter på. Selv om det er åpnet for trening må dette skje uten nærkontakt og stort sett i kommunen du bor i. I lengden kan det fort bli uinspirerende å være idrettsutøver underlagt så strenge restriksjoner.

Fra media leser vi om forskjellige faglige vurderinger på hvordan smitte skjer. Vi i Malvik Arbeiderparti skal ikke ta på oss å analysere hva som er riktige faglige vurderinger å støtte seg på. Men vi ser at det kan være vanskelig å forstå for idrettsutøverne våre at det ikke er lov til å trene med nærkontakt, selv om du kan kjøre i samme bil til trening og at det også er lov å gå ut og ta en øl eller flere sammen etter trening.

Igjen, Malvik Arbeiderparti applauderer breddeidrettsutøverne og idrettslederne i Malvik for tålmodigheten, lojaliteten og dyktigheten på å holde hjulene i gang. Men nå mener vi virkelig at det er på tide at tallene på frafallet innen breddeidretten blir tatt på alvor – nå er det breddeidretten sin tur. 

Turid Eidem Olsen, leder Malvik Arbeiderparti

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW