søndag, november 27, 2022
HjemMeningerKrever lettelser for breddefotballen

Krever lettelser for breddefotballen

Fylkesordfører Tore O. Sandvik og 16 ordførere/varaordførere

Innlegg fra Fylkesordfører og ordførere/varaordførere fra 16 kommuner i Trøndelag: Vi vil med dette utrykke en særlig bekymring for den langvarige stansen i fotballaktiviteten for mange tusen unge mennesker i Norge og Trøndelag. Det kommer dokumenterte meldinger om frafall, svekket folkehelse og økende utenforskap, som skaper betydelig bekymring for oss som ordførere. Videre følger det svekket økonomi og utfordringer med frafall i frivilligheten i kjølvannet, som gjør det mer krevende å komme i gang når det åpnes opp igjen.

Undertegnede stiller seg derfor bak anmodningen fra Norges Fotballforbund (NFF) og Norges Idrettsforbund (NIF) til nasjonale myndigheter, om å åpne for breddefotball i større grad og raskere enn det som foreligger per nå. Dette fordi vi er bekymret for de konsekvensene langvarige stopp i aktivitet kan ha, spesielt for unge. Dagens tiltak står ikke i forhold til smitteverneffekten, særlig i områder med liten eller ingen smitte. Om det skulle oppstå situasjoner med økende smitte, har trønderske kommuner vist at man raskt kommer i gang med effektive tiltak, og idretten har allerede vist at de lojalt og godt både følger lokale og nasjonalt bestemte tiltak når det er nødvendig og besluttet. Vi viser også til at NIF og NFF har lagt ned et grundig arbeid for å muliggjøre en åpning av breddefotballen innenfor trygge rammer, og mener dette arbeidet må vektlegges av nasjonale myndigheter

I flere små kommuner har klubbene ofte ikke lag i de eldste aldersbestemte klassene. Dette innebærer at det er langt flere enn de over 20 år som rammes av dagens tiltak. Hovedtyngden er ungdom og unge voksne i alderen 15-30 år. For fotballaktiviteten og rekrutteringen har dette alvorlige konsekvenser i alle landets fylker. Erfaringer fra andre land, samt fra aktiviteten her i landet for yngre aldersgrupper, viser at kontakten i fotball er svært sporadisk og kortvarig. Flere rapporter viser at spillere er innenfor en radius på 1,5 meter i til sammen om lag kun 90 sekunder i snitt i løpet av en kamp på 90 minutter. Vi minner om at en fotballbane er om lag 7000 kvadratmeter stor, og at det nærmest ikke er registret smitte ved utøvelse av denne aktiviteten.

Hverken her hjemme med nesten 300 000 spillere under 20 år i fjor, eller utenlands hvor flere millioner spillere i alle aldersgrupper har vært aktive. Vi merker oss at representanter for nasjonale helsemyndigheter gjentatte ganger har bekreftet at det ikke er selve fotballaktiviteten de er bekymret for, men økt mobilitet, samling av publikum og kø i kiosk. Det virker da ekstra uforståelig at utøvere over 20 år kan møtes på trening, men ikke få utøve en aktivitet myndighetene ikke frykter smittefaren ved, fordi man frykter publikum og kø. Det medfører ikke økt mobilitet, siden de allerede får lov til å reise til trening. Ingen klubber vi kjenner til har store publikum og åpne kiosker på trening. Forbudet oppfattes som ikke forholdsmessig, og med liten – eller ingen effekt på smittespredning. Ny protokoll for Breddefotballen ivaretar dette ytterligere, ved regulering av publikum, garderobebruk, reise, tilpasning til lokal smittesituasjon med mer. Les mer her: Ny Breddeprotokoll Følgende unntak bør derfor kunne gjelde: «Man skal holde 1 meter avstand i alle sammenhenger, med unntak av den nærkontakt som er en naturlig del av idrettsutøvelsen». Våre naboland har erfaring med at dette er forsvarlig.

Undertegnede vil understreke at fotballen er den eneste aktiviteten som utøves av barn, ungdom og voksne i hver eneste kommune i hele Norge. I hver eneste bygd og hver eneste bydel er det fotballaktivitet. Fotballen betyr veldig mye for svært mange, og i et folkehelseperspektiv er det derfor helt nødvendig at man gjenopptar aktiviteten så raskt som mulig.

Noen av de viktigste lettelsene som vi mener må på plass så raskt som mulig er: Vi legger ved tre lenker som illustrerer anmodningen: Rapport om nytten og gleden ved breddefotball i Norge (NFF) Norsk idrett ber om flere lettelser i trinn 2 av regjeringens gjenåpningsplan (idrettsforbundet.no) Ny rapport: Forsvarlig å åpne breddefotballen (fotballtreneren.no)

• Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer, både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.

• Voksne i utendørs kontaktidretter gis unntak fra regelen om minst én meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten (dette betyr at breddefotball for voksne tillates).

• Antallsbegrensninger for organisert trening innendørs for voksne bør økes til 20 personer, så lenge de kan holde én meters avstand. Videre må det tydeliggjøres at det er mulig for flere grupper á 10/20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig, jf. Smittevernveilederen for idrett.

• For både barn/unge og voksne bør idrettslagstilhørighet være avgjørende for aktiviteten, ikke kommunetilhørighet: Regler og anbefalinger som begrenser aktivitet til kommunen bør endres til idrettslaget, siden mange er medlem av et idrettslag i en annen kommune.

Med vennlig hilsen Tore O. Sandvik (Ap), fylkesordfører Trøndelag

Stian Brekkvassmo (Ap), ordfører Namsskogan kommune

Bente Estil (Ap), ordfører Lierne kommune

Amund Hellesø (Ap), ordfører Nærøysund kommune

Arnhild Holstad (Ap), ordfører Namsos kommune

Pål Sverre Fikse (Sp), ordfører Verdal kommune

John E. Høvik (Ap), ordfører Osen kommune

Vibeke Stjern (Ap), ordfører Åfjord kommune

Ogne Undertun (Ap), varaordfører Ørland kommune

Trond Hoseth (Ap), ordfører Malvik kommune

Ole Morten Balstad (Ap), ordfører Selbu kommune

Isak Busch (Ap), ordfører Røros kommune

Jorid Oliv Jagtøyen (Sp), ordfører Melhus kommune

Are Hilstad (Ap), varaordfører Orkland kommune

Ola Øie (Ap), ordfører Rennebu kommune

Odd Jarle Svanem (Sp), ordfører Heim kommune

Marit Liabø Sandvik (Ap), varaordfører Heim kommune

Ole Laurits Haugen (Ap), ordfører Hitra kommune

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW