mandag, august 8, 2022
HjemMeningerMoanområdet - et pulserende hjerte i Hommelvik

Moanområdet – et pulserende hjerte i Hommelvik

Malvik Arbeiderparti

Under årets 1. mai-feiring i Hommelvik fikk frammøtte overrakt en liste med «10 nye strandvettregler» fra representanter i aksjonsgruppa mot utbygging på Moan. Vi i Malvik Arbeiderparti synes det er utelukkende positivt med engasjement, men mener debatten må nyanseres. Her er derfor vårt svar til motstanderne.

Bygg ikke hus i strandsonen til hinder for friluftsaktiviteter

Det er ingen som ønsker å bygge hus i Stasjonsfjæra. Fjæra skal fremdeles være tilgjengelig for Malviks innbyggere. Ved å sikre adkomsten til fjæra med en etterlengtet tverrforbindelse over jernbanen, vil fjæra bli mer tilgjengelig. Ikke ønsker vi 6-etasjers blokker heller, men vi mener innspillene til utbygger må handle om å begrense byggehøyden og sikre gode siktlinjer mot sjøen. Malvik Arbeiderparti ønsker å utvikle Moanområdet til et pulserende hjerte i Hommelvik med plass til både boliger og friluftsområde.

Informer og lytt til motargumenter til foreliggende byggeplaner

Vi i Malvik Arbeiderparti ser dere som er skeptiske til utbygging og vi lytter til dere. Det samme gjør Malvik kommune og inviterer derfor til høringsrunde. Malvik Arbeiderparti har et ansvar for å sette seg godt inn i innspillene fra høringsrunden og følge opp disse når planen kommer til politisk behandling. Dette er et ansvar vi tar på største alvor.

Vis respekt for behovet for rekreasjon

Hommelvikfjæra er et viktig friluftsområde for oss alle. Siden kommunestyret sa ja til E6-utbyggingen, har Malvik Arbeiderparti jobbet kontinuerlig med å sikre Malviks innbyggere tilgang til viktige friluftsområder under utbyggingen. Det samme vil gjelde for Moan-området. Stasjonsfjæra vil bestå som friluftsområde selv om vi går inn for utbygging på Moan.

Vis respekt for meningsmotstandere

Det var gledelig å se motstandere av Moan-utbyggingen delta under kampdagen 1. mai. Engasjement er utelukkende sunt, men saken om Moan er ingen enkel sak. Debatten har tidvis blitt hardere, og respekten for meningsmotstandere må gå begge veier.

Lytt til stedets innbyggere

Det er positivt at Moan-utbyggingen skaper debatt og engasjement. Likevel må vi ikke glemme at det finnes flere sider også av denne saken. Det finnes mange innbyggere som synes planene på Moan er spennende, og som mener at en utbygging vil bidra positivt til å utvikle Hommelvik som tettsted.

Lytt til miljøforkjempere

Årsaken til at noen har pekt på nettopp Moan-området, er at Hommelvik stasjon er trukket frem som et sentralt kollektivknutepunkt. Mange av våre innbyggere pendler daglig til både Stjørdal og Trondheim. Etter alt å dømme kan vi anta at dette vil gjelde enda flere i fremtiden. Da trenger vi at folk reiser miljøvennlig. En utbygging på Moan vil gjøre det enklere for folk å velge buss eller tog fremfor bilen. Det er bra for både miljøet og Hommelvik som tettsted.

Bruk vett og forstand

Det opplever vi at Malvik Arbeiderparti gjør når vi tar ansvar og sier at det er lite realistisk at kommunen kan kjøpe tilbake området. Dersom området skal omreguleres til park, vil eierne av området, Bane Nor og Hommelvik sjøside, kreve å få erstattet arealet til markedspris. Dette vil være en enorm utgift for kommunen. I tillegg må vi ikke glemme at det politiske miljøet i Malvik lenge har jobbet for å få på plass en tverrforbindelse fra Hommelvik sentrum og ned i fjæra, men denne vil vanskelig kunne realiseres med kommunale midler.

Tenk ikke bare økonomi, men også trivsel

Vi er mange som mener at en utbygging på Moan vil skape trivsel i Hommelvik sentrum. Malvik Arbeiderparti har gitt tilbakemelding om at vi ønsker å bevare den gode utsikten og åpenheten til fjorden, blant annet ved å videreføre eksisterende siktlinjer i Hommelvik sentrum. Bebyggelsen må også sees i sammenheng med øvrig bebyggelse i sentrum, gi en myk overgang til fjorden og sørge for gode solforhold i den nye parken på Moan. I tillegg har utbygger lagt frem gode forslag som kan bidra til å utvikle Fjæra som friluftsområde, blant annet parkarealer og badebrygge, og fellesrom og næringsareal som kan bidra til aktivitet i sentrum igjen. Hommelvik sentrum er et attraktivt område med nærhet til det meste, og forhåpentligvis vil Moanområdet tiltrekke seg folk i alle aldre som kan skape liv og trivsel i Hommelvik.

Vend i tide, det er ingen skam å snu

Per i dag er ingenting avgjort. Vi har en vedtatt reguleringsplan for området som vi må forholde oss til. Vi ønsker å ha respekt for prosessen, og avventer nå resultatet av høringsrunden.

Spar på kreftene og avslutt byggeplanene

Vi er valgt av folket til å gjøre en jobb for Malviks innbyggere. Vi i Malvik Arbeiderparti bruker mer enn gjerne tid og energi på noe som kan bidra positivt til at Hommelvik blir et bedre sted å bo og leve for flere. Dersom vårt engasjement kan bidra til å utvikle Hommelvik som tettsted, trenger vi ikke spare på kreftene. 

Styret i Malvik Arbeiderparti

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW