mandag, august 8, 2022
HjemMalviknytt.noSynspunkter om utbygging på Moan

Synspunkter om utbygging på Moan

Innlegg fra Malvik SV: Bevar Moan som rekreasjonsområde.

Lenge har ildsjeler og innbyggere i Malvik jobbet mot utbygging på Moan. Både Sentrum vel og Facebookgruppa «Bevar stasjonsfjæra i Hommelvik» har vært aktive i debatten. Engasjementet ble spesielt tydelig 1.mai da mange motstandere av utbygging møtte opp med paroler.

Også i det politiske miljøet i Malvik lenge vært en debatt rundt dette området. Mange har nok ment at SV har vært tause i denne debatten. Det skyldes at vi har tenkt at vi skulle ta debatten når saken kom opp i kommunestyret.

Les også: + AP har innspill til planene om Hommelvik Stasjonsby

Nå mener vi imidlertid at det er på tide å flagge våre standpunkter, selv om saken enda ikke har kommet opp til politisk behandling. Våre velgere har en rett til å vite hva vi mener i en sak som debatteres så heftig i Malvik.

Argumentene har hele tiden vært mange og gode, både for og imot utbygging på Moan. Særlig har vet vært satt fokus på fortetting av sentrum og å utvikle dette til et levende og aktivt område. Dette har man også sett på Sjøsiden, hvor området i dag framstår som levende og vitalt. Tidligere var dette et område for fabrikkdrift og biler. Der bilveien til Solbakken tidligere gikk, er det nå etablert en fantastisk tursti som daglig benyttes av folk i alle aldre, de som bor på Sjøsiden og de som ikke gjør det.

Mange mener at utbygging av Moan vil føre til det samme, men SV er uenig. Utbyggers ønsker står her i sterk kontrast til de opprinnelige planene for området når det gjelder antall bygg, høyder på bygg m.m. Selvfølgelig ønsker utbygger å «få mest mulig igjen for pengene» de investerer, men dette kan ikke gå på bekostning av området for øvrig. SV ønsker derfor å si stopp til utbygging langs sjøen i sentrum av Hommelvik.

Vi mener at området bør forbli et grøntområde ned mot Stasjonsfjæra.
Området kan bli en perle som ønsker reisende fra øst eller vest velkommen til Hommelvik sentrum!

Området bør bli en grønn lunge som forbinder Hommelvik sentrum med sjøen. Får vi bygget en overgang ved Rampa i samarbeid med Bane Nord blir det enda enklere å nå fjæra fra sentrum. Med togstopp i umiddelbar nærhet, vil dette området kunne gå andre strender i regionen en høy gang. Det vil kunne bli et friluftsområde og ei badestrand som er bærekraftig i forhold til klimamål og nullvekstvisjon.

Men det viktigste av alt; området vil forbli ei kortreist og attraktiv strand og et friluftsområde i gang- og sykkelavstand for innbyggerne i Hommelvik.
Blir området bygget igjen, avskjæres Hommelvik sentrum fra sjøen. Da er det for sent å snu. Da er den flotte utsikten til sjøen fra sentrum borte for alltid.

SV vil derfor omregulere dette området om til et LNF-område. Dette kan Malvik kommunestyre gjøre med god samvittighet! Det er nemlig lov å forandre mening! Det som tidligere hørtes ut som kloke ord, kan med tiden forandre seg.

Når Oddstein Rygg i Bladet (28.04.21) forteller oss hvor mye dette kommer til å koste, er det klart at han kommer med tall som er overdrevet. Utbygger vil ikke «miste» denne indrefileten av et område! Dersom det er slik at kommunen velger å omregulere området til LNF-formål, så vil eventuell erstatning som utbygger kan kreve av oss være de kostnader de har hatt med plantegninger etc. De kan altså ikke, som Rygg hevder, kreve erstatning for det de kunne tjent på å bygge bolig der. Videre vil også prisen på et LNF-areal være mye lavere og ikke på langt nær så dyrt å kjøpe tilbake for Malvik kommune.

SV vil derfor tydelig markere at vi ønsker dette området omregulert til et NLF-område. Når dette er gjort kan vi på nytt se på saken hvordan vi på best mulig måte kan utnytte denne perlen av et område. Flere har pekt på at Malvik kommune bør søke Miljødirektoratet for å omgjøre området til regionalt friluftsområde.

SV mener dette vil være en god veg å gå etter at området er omregulert til NLF-område. SV håper at også det politiske flertallet i Malvik nå vil tenke seg om en gang. Sammen kan vi bidra til at området på Moan blir et attraktivt område for bading og rekreasjon heller enn nok et blokkområde ned mot sjøen. Gjør vi ikke det rette nå, kan vi måtte angre oss for alltid!

Thomas Ulstad, Leder Malvik SV
Rakel Trondal, Gruppeleder kommunestyret SV

Malvikguiden

Annonse

Malviknytt

FREE
VIEW